Czas obywatelskiego nieposłuszeństwa .

 

 

 

"..Jeżeli władze państwowe nie wywiązują się ze swoich zadań (....) , to jedynym legalnym sposobem przeciwdziałania , jest nieposłuszeństwo obywatelskie.." - pisze Marcin Król w artykule " Czas obywatelskiego nieposłuszeństwa " ( "Rzeczpospolita " z dnia 8 marca ). I dalej "... Z całą odpowiedzialnością , wzywam do niepłacenia podatków , aż nie uzyskamy odpowiedzi na co są przeznaczone (...) ,zachęcam do walki z urzędnikami państwowymi (...) z prokuratorami i sądami , jeśli nie zaczną działać skuteczniej i szybciej . Czas zaczynać ! .."

Załóżmy , że na apel pana Króla , zaprzestaję płacić podatki !. Zgodnie z Ustawą Karno - Skarbową ,( której , póki co , pan Król nie anulował !) , Urząd Skarbowy nasyła na mnie komornika , , by ten wyegzekwował należną Państwu daninę .Trwając dalej w obywatelskim nieposłuszeństwie , przepędzam komornika szczując go psami , a wcześniej z pomocą sąsiadów , chłoszczę go po gołym tyłku rózgami , jako sługusa wrażego Państwa ! . Zgodnie z Kodeksem Karnym ( którego pan Król również nie anulował ) moja napaść na komornika , zostaje zakwalifikowana jako przestępstwo , ścigane z urzędu przez prokuraturę , sądy i policję .By nie trafić do pudła , kupuję od ruskich pepesze i granaty , i tak uzbrojony czekam na policję . Gdy przyjadą , ... otwieram ogień jako pierwszy !Policja wycofuje się zabierając swoich rannych i zabitych .

Szanowny Panie Królu !! Czy nie rozumie Pan , że gdyby Pański apel został przez obywateli wysłuchany , to kraj zostałby pogrążony w chaosie trudnym do wyobrażenia ( ! ) , zaś społeczeństwo zostałoby zantagonizowane w stopniu wcześniej nie znanym ?! .

Zamiast wzywać ludzi do skakania sobie do gardeł , wykorzystajmy możliwości jakie daje demokracja , aby obecne sitwy polityczne ( trafnie nazywane przez p. Korwina-Mikke , " bękartami okrągłego stołu " ) posłać na zieloną trawkę .My ofiary obecnego systemu , polscy podatnicy , musimy się zorganizować ( ! ), aby opracować stosowne projekty reform , wygrać wybory i zreformować Państwo !

Jak to zrobić w sytuacji , gdy środki masowego przekazu ( w tym najpotężniejsze medium jakim jest telewizja ) są w dużej części , w rękach " bękartów " , żywotnie zainteresowanych tym , by do żadnych zmian nie dopuścić ?? Środki masowego przekazu , jeszcze przez nich nie opanowane , muszą pomóc podatnikom , zorganizować się , informując o wszelkich takich oddolnych inicjatywach ! Pierwszą jaskółką tego rodzaju , jest list - apel kilku młodych ludzi , wzywający do współpracy , opublikowany w "Rzeczpospolitej " , "Wprost " i " Polityce " , kilka tygodni temu . Podjąłem podobną inicjatywę , próbując skupić wokół prowadzonej przez mnie strony internetowej www.pospoliteruszenie.org , ludzi myślących podobnie i skorych do działania . Oddolna samoorganizacja polskich podatników , to jedyna pokojowa metoda naprawy Rzeczpospolitej ! . Jeśli i ta droga zawiedzie , to przyszłość kraju rysuje się w czarnych barwach !

Wówczas , być może ,pozostanie nam już tylko " obywatelskie nieposłuszeństwo !!

Anthony Ivanowitz