Poważną debatę czas zacząć .

 

 

 

Teraz , gdy już wiemy na jakich warunkach Polska może wejść do Unii Europejskiej , nadszedł właściwy moment na rozpoczęcie poważnej , merytorycznej , pozbawionej ideologicznego zacietrzewienia , debaty publicznej na ten temat .Utrzymywane z pieniędzy podatników , polskie radio i telewizja , powinny zaniechać prymitywnej agitacji na rzecz przystąpienia Polski do Unii , a rozpocząć rzetelną akcję edukacyjną , ukazując zarówno korzyści , jak i straty z jakimi wiązać się będzie nasz obecność w Unii .Identyczna zasada powinna obowiązywać wszystkie agendy rządowe zajmujące się problematyką unijną ! Dużą rolę w edukowaniu społeczeństwa powinny odegrać środowiska naukowe . To one powinny wyjaśnić , dlaczego po połączeniu się obu państw niemieckich ( a więc faktycznym przystąpieniem NRD do Unii Europejskiej ) , upadł cały (!) przemysł wschodnioniemiecki , czego skutkiem jest 30 % bezrobocie w dawnym " enerdówku " i wyludnianie się wschodnich landów , z których młodzież uciekła do zachodnich Niemiec !, Pomimo gigantycznej pomocy finansowej rządu federalnego , kierowanej do wschodnich landów , ( sięgającej ok. . 60 mld . EUR -o rocznie ) byłe NRD stało się gospodarczą "czarną dziurą " !! . Oczekuję , że polscy ekonomiści przedstawią rzetelne analizy z których by wynikało , jak prawdopodobne jest powtórzenie się w Polsce wariantu " enerdowskiego " ,gdy przystąpimy do Unii , w sytuacji gdy na znaczącą pomoc finansową ze strony Unii nie mamy co liczyć . Rad bym poznać przyczyny z powodu których , w roku 1982 wystąpiła z Unii Grenlandia , a społeczeństwa innych państw ( np. Norwegii ) , powiedziały w referendach akcesyjnych " nie " .Może przy okazji debat " wejść , czy nie " , doczekam się rzetelnych analiz przyczyn obecnej zapaści polskiej gospodarki . Wtedy , być może , sam wyrobię sobie pogląd , czy wejście Polski do Unii , pomoże nam wyjść na prostą , czy też będzie " gwoździem do trumny " .Może polscy naukowcy przedstawią własne wizje , rozwoju Polski ,poza Unią , gdyby tak historia miała się potoczyć ? ( i na miłość boską , przestańcie nas straszyć Białorusią , jeśli nie wejdziemy do Unii !! Mamy z tym państwem dodatnie saldo wymiany handlowej , co oznacza , że Białorusini - kupując od nas - tworzą w naszej gospodarce miejsca pracy ! Chociażby dlatego , więcej dla nich szacunku ! )

Szanowny polski rządzie , Szanowna czwarta władzo ! Jeśli polskie społeczeństwo , ma podjąć w pełni świadomą decyzję o przystąpieniu , bądź nie do Unii ,to polskie media muszą być " otwarte " w jednakowym stopni zarówno dla przeciwników jak i zwolenników akcesji Polski do Unii ! We własnym dobrze pojętym interesie , polski rząd powinien powołać komisję autorytetów społecznych , która by przestrzegania tej zasady w publicznych mediach pilnowała ! Jeśli obecne , skandaliczne praktyki blokowania dostępu do publicznych mediów , euro-sceptykom , utrzymają się , zaś rząd za pieniądze podatników będzie nadal prowadził prounijną agitację ,to ewentualne wejście Polski do Unii , przy nieuniknionych w pierwszych latach trudnościach ,może wywołać w społeczeństwie przeświadczenie ,że zostało ono w perfidny sposób oszukane ! To zaś może sprowokować niepokoje społeczne i utorować drogę do władzy nieodpowiedzialnym siłom politycznym ! Czy nie lepiej , na wypadek gdyby udział Polski w strukturach Unii Europejskiej , nie przypadł Polakom do gustu , na ich ewentualne pretensje odpowiedzieć im : " Kochani ,przedstawiliśmy Wam uczciwie wszelkie argumenty za i przeciw , dokonaliście świadomego wyboru , więc miejcie pretensje tylko do siebie ! .

 

Antoni Ivanowitz