Depopulacja ludnościPo rozpętaniu przez żydowskie media światowe ( w tym i polskojęzyczne) paniki z powodu „pandemii” covid-19, mieliśmy do czynienia z pozornie trudno wytłumaczalnym zjawiskiem. W Polsce (i na świecie) w trakcie trwania tej „pandemii” śmiertelność spadła, w naszym kraju do poziomu najniższego od 10 lat. Wyjaśnienie tego fenomeny jest proste. Zamknięcie służby zdrowia (pod pretekstem walki z „pandemią”) wyeliminowało zgony spowodowane błędami w sztuce medycznej, które dla przykładu w USA stanowią trzecią przyczynę zgonów.

(10-15% zgonów w USA jest spowodowana BŁĘDAMI W SZTUCE LEKARSKIEJ.) Więcej tutaj:

http://pospoliteruszenie.org/lekarzyk.html

Jednak poczynając od września, ilość zgonów w Polsce zaczyna niepokojąco rosnąć!

Jak to wyjaśnić?

W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego wieku, profesor Józef Kozielecki, polski psycholog prowadził na Uniwersytecie Warszawskim doświadczenia na zwierzętach (głównie szczurach i kotach) które miały pokazać wpływ silnego stresu na zdrowie i życie zwierząt.

 

W jednym z doświadczeń profesor umieścił przed klatką z kilkunastoma szczurami głośnik emitujący odgłosy walki szczura z kotem. Po kilku godzinach połowa szczurów zginęła z powodu ataku serca, zaś po następnych kilku godzinach, zginęły pozostałe szczury z tej samej przyczyny!

Wniosek z eksperymentów profesora Kozieleckiego i wielu innych naukowców jest powszechnie znany: silny stres zabija organizmy żywe w krótkim czasie jeśli poziom stresu jest dostatecznie wysoki, oraz w dłuższym okresie jeśli poziom stresu jest relatywnie niski. W tym drugim przypadku długotrwały stres (nawet o niskim poziomie) dramatycznie obniża odporność immunologiczną człowieka, czyniąc go bezbronnym wobec różnych infekcji.

 

W chwili obecnej, rozpętana przez media psychoza strachu przed „kowidem-19, wpędziła miliony Polaków w potężny stres, który zaczyna zbierać swoje śmiertelne żniwo.

Jeśli do strachu przed śmiertelnym „kowidem”, dodamy inne „atrakcje” serwowane Polakom przez rząd i jego media, jak zamykanie firm i rosnące bezrobocie z tego powodu, jak niepewność jutra, jak strach przed służbą zdrowia, jak kretyńskie decyzje różnych Morawieckich pozbawiających ludzi możliwości normalnego funkcjonowania, to stanie się oczywiste, że skumulowany poziom stresu przekroczył stan krytyczny!

Z badań naukowców amerykańskich wynika, że obniżenie poziomu dochodu narodowego o 1% powoduje podwojenie liczby samobójstw. O ile procent obniży się poziom dochodu narodowego w Polsce w tym roku i latach następnych? Ilu to „wykreuje: nowych samobójców???

 

Rozpoczął się taniec śmierci, z każdym miesiącem będzie rosła śmiertelność, co całkowicie skompromitowane i kłamliwe media będą przypisywać kowidowi-19. Będzie to usprawiedliwieniem dla rządzących do eskalowania propagandy strachu ponad ludzką wytrzymałość!

Depopulacja ruszyła, zaś „wisienką” na jej torcie, będą szczepienia!

Podanie zestresowanym, bliskim utraty rozumu ludziom „szczepionek” (nawet zakładając, że nie będzie w nich trucizn depopulacyjnych) w sytuacji gdy ich organizmy zostały pozbawione odporności immunologicznej z powodu potężnego i trwałego stresu, będzie dla dużej części z nich stanowić wyrok śmierci albo natychmiast, albo w krótkiej perspektywie.

 

Anthony Ivanowitz

15.11.2020r.

Www.pospoliteruszenie.org