Dyktatura biurokratycznej szarańczy

 

Gdyby premier , bądź jakiś minister ,wojewoda, burmistrz , czy prezydent miasta , w ramach walki z bezrobociem , zatrudnił ludzi do przerzucania łopatami piasku z jednej hałdy na drugą , z drugiej na trzecią , z trzeciej na czwartą , .... itd. , to polskie media " przerobiłyby " go na kaszankę !!! .Zostałby wyszydzony , wyśmiany , nazwany debilem , oszołomem , faszystą , itp. Przypomniano by , że identycznie bezsensowną pracą , upadlano więźniów w obozach koncentracyjnych ! .

Gdy jednak , zgodnie z nową dyrektywą Unii Europejskiej , polscy rolnicy zostaną zmuszeni niebawem do przystawiania " stempelków " , na każde z 9 miliardów jajek kurzych ( tyle jajek sprzedaje się w Polsce w skali roku ) , to polskie media informują o tym z pełnym zrozumieniem , doszukując się nawet w tej kretyńskiej decyzji .... stymulatora wzrostu zatrudnienia . Różne " redaktory " już się cieszą , że tysiące ludzi znajdzie zatrudnienie przy obsłudze maszyn do znakowania jajek ( cena jednej takiej maszyny : 4500 EUR-o ) , przy ich instalacji , konserwacji , naprawach . Zatrudnią pracowników producenci specjalnego ekologicznego tuszu , powstanie jakaś następna agencja rządowa , która zatrudni urzędników , do nadawania numerów identyfikacyjnych rolnikom hodującym kury nioski . Jakaś inna agencja będzie system " jajkowy " nadzorować , kontrolować , monitorować ,itp., itd.

Kilkanaście tysięcy ludzi będzie w pocie czoła , przerzucać piasek z jednego miejsca w drugie , ( bo taki jest właśnie sens stemplowania jajek ) , i wobec takiej perspektywy , polskie " elity " , i media , zachowują neutralną życzliwość !!. Nie ma mądrego ( czy odważnego ) , który by wygarnął debilom prawdę : od stemplowania jajek , niczego nie przybędzie , wręcz przeciwnie , wzrosną ich ceny o koszty bezsensownej pracy . Wzrost cen spowoduje spadek spożycia i niższe dochody rolników . Nikt nie odniesie żadnych korzyści , rolnicy mniej zarobią , konsumenci mniej zjedzą , tysiące ludzi wykona robotę głupiego , przy której przerzucanie piasku ma jakiś sens , bo na świeżym powietrzu i z korzyścią dla zdrowia .

W trakcie kampanii informacyjnej, poprzedzającej referendum akcesyjne , wielu rozsądnych ludzi ( w tym i ja ) , przestrzegało Polaków , że wejście Polski do Unii , uczyni z nas niewolników bezsensownej , jałowej pracy . Będziemy przyklejać karteczki do pomidorów i ogórków , będziemy mierzyć długość marchewek i średnice jabłek , będziemy stemplować jajka , zdawać egzaminy uprawniające do zbierania ... grzybów ( takie rozporządzenie Ministra Zdrowia już obowiązuje ! ) . Firmy stracą ostatnie pieniądze na uzyskanie nikomu niepotrzebnych atestów , aprobat i certyfikatów . Zaleje nas fala biurokratycznej szarańczy , kontrolującej czy rolnik założył każdej świni , kozie , krowie i owcy , odpowiedni kolczyk , stroną " męską " na zewnątrz ( kolczyk posiada stronę " męską " i " żeńska " , co reguluje rozporządzenie Ministra Rolnictwa ) , albo czy każdy koń ma aktualny paszport ( to samo rozporządzenie ) . Na własne życzenie zafundowaliśmy sobie podróż do krainy biurokratycznego absurdu , w której budowa domu trwa jeden miesiąc , zaś użeranie się z urzędnikami aby uzyskać pozwolenie na budowę ... 3 lata . ( tak jest w Niemczech ! ) .

Żałosne w tym wszystkim jest to , że o ile każdy widzi bezsens pracy polegającej na przerzucaniu piasku z jednego miejsca w inne , to tylko nieliczni dostrzegają , że takim samym debilizmem są " prace " wymuszone decyzjami urzędniczych cymbałów ! . W czasie gdy my w Polsce ( i w Unii ) będziemy stemplować jajka , uzyskiwać certyfikaty zbieraczy grzybów i konstruować kolczyki dla kóz , o stronie " żeńskiej " i " męskiej " , Chiny staną się globalnym mocarstwem gospodarczym , politycznym i militarnym , dzięki prężnym , przedsiębiorczym ludziom , uciekającym wraz z kapitałami z państw Unii przed biurokratycznym szaleństwem . W Państwie Środka znajdują oni przyjazne , wolne od urzędniczego amoku , miejsca , gdzie mogą produkować co chcą , ile chcą , kiedy chcą , jak chcą i nikt im w tym nie przeszkadza !! .

Większość Polaków ( otumaniona przez " przekaziory " , " elity " i kler ) , głosująca za przystąpieniem naszego kraju do Unii , zapewniła wszystkim miejsca przy różnych " łopatach " , którymi będziemy przerzucać piasek z jednej hałdy na drugą , trzecia .... setną ... i tak aż do załamania się niewolniczego systemu opartego na dyktaturze biurokratycznej szarańczy !!!

Anthony