Bandyckie państwo Izrael .

Gdyby rząd Wielkiej Brytanii , w ramach walki z IRA , wydał swojej armii , rozkaz wystrzelania wszystkich obywateli podejrzanych o współpracę z terrorystami , oraz zburzenia domów w których oni mieszkali , a dodatkowo wydał rozkaz , atakowania rakietami budynków w których mieszkają sympatycy terrorystów , to cały cywilizowany świat " zawyłby " z oburzenia . Wszystkie partie zasiadające w brytyjskim parlamencie , zażądały by odwołania rządu , angielska prasa " rozniosła " by taki rząd na strzępy !! . W demokratycznym państwie prawa , jakim jest bez wątpienia Wielka Brytania , żaden rząd nie może uprawiać bandytyzmu , w żadnych okolicznościach !! . Podejrzanym o popełnienie jakiegoś przestępstwa ( na przykład terroryzmu ) należy udowodnić winę , w uczciwym sądowym procesie . To niezawisły sąd decyduje o winie i karze , a nie jakiś wojskowy " trep " .

Gdy jednak , w opisany wyżej sposób , walcząc z terroryzmem palestyńskim , zachowuje się rząd Izraela , cały cywilizowany świat przygląda się temu obojętnie , zaś opinia publiczna tego państwa ( z niewielkimi wyjątkami ) popiera działania swojego rządu ! . Co gorsza , rządy wielu państwa ( głównie USA ) , zdają się aprobować izraelską strategię walki z terroryzmem , opartą na bandytyźmie państwa . Mordowanie ludzi , których służby specjalne izraelskiej armii uznały za przestępców ( bez sądowego procesu udowodnienia winy ) , stosowanie zasady odpowiedzialności zbiorowej , w ramach której morduje się przypadkowych obywateli w odwecie za zamachy palestyńskich terrorystów , wyburzanie domów , w których mieszkali terroryści , a więc niszczenie prywatnej własności , która w każdym praworządnym kraju , jest pod ochroną państwa ..... wszystkie te działania , przywołują w pamięci bandytyzm hitlerowski , uprawiany przez Niemców w krajach okupowanych , w czasie II wojny światowej . Kto jak kto , ale Żydzi nie powinni kopiować zachowań swoich katów z czasów II wojny światowej .

Kilkanaście miesięcy temu , w krajach Unii Europejskiej przeprowadzono badania socjologiczne , z których wynika , że obywatele " piętnastki " , zgodnie uznali państwo Izrael , za główne zagrożenie dla pokoju światowego . I tak jest w istocie !! . Bandytyzm uprawiany przez państwo Izrael wobec narodu palestyńskiego , , jest podstawową przyczyną międzynarodowego terroryzmu islamskiego !!! . Państwa wspierające Izrael , stają się celem ataków międzynarodowych terrorystów muzułmańskich , co najdotkliwiej odczuli amerykanie , wspierający państwo żydowskie w największym zakresie .

Pierwszym krokiem w walce ze światowym terroryzmem islamskim , powinno być wymuszenie na państwie Izrael , ( poprzez sankcje ekonomiczne i izolację polityczną na forum międzynarodowym ) , , porzucenia bandytyzmu , jako sposobu walki z terroryzmem palestyńskim . W następnym kroku , ( metodami jak wyżej ) , należy zmusić Izrael do uznania niepodległej Palestyny , w sprawiedliwych granicach . Gdy to nastąpi , należy postawić przed międzynarodowym sądem , polityków izraelskich , odpowiedzialnych za stosowanie terroryzmu wobec narodu palestyńskiego , czego skutkiem jest ludobójstwo i łamanie prawa międzynarodowego . Kluczową rolę w takim procesie musi odgrywać USA . Bez pomocy militarnej i ekonomicznej tego kraju , Izrael nie byłby w stanie w bandycki sposób terroryzować narodu palestyńskiego . Pośrednio więc , amerykanie są współodpowiedzialni za terroryzm państwa żydowskiego ! . Polityka USA wobec Izraela ( i Bliskiego Wschodu ) musi się zmienić : amerykanie powinni zawiesić wszelką pomoc ekonomiczną i militarną dla Żydów , do czasu pokojowego rozwiązania kwestii palestyńskiej !! . Takie rozwiązanie , będzie jednak blokować wpływowe lobby żydowskie w USA . Dysponując ogromnymi wpływami ekonomicznymi i politycznymi , amerykańskie środowiska żydowskie , wplątują kolejne rządy tego kraju , w niekorzystne dla niego , oraz pokoju światowego , awantury ( ostatnia w Iraku ) , w efekcie których rozwija się terroryzm islamski , oraz nienawiść świata arabskiego do Ameryki i cywilizacji europejskiej .

Jeśli my , ludzie żyjący na planecie Ziemia , nie chcemy wymordować się wzajemnie , to wspólnym wysiłkiem musimy poskromić państwa i narody , które wojowniczym awanturnictwem wobec innych , sieją śmierć , zniszczenia i zamęt !! . Państwem , które wysiłkiem całego cywilizowanego świata , trzeba pilnie poskromić jest obecnie IZRAEL . Bandytyzm uprawiany przez to państwo wobec Palestyńczyków , napędza światowy terroryzm , zaś poparcie udzielane Izraelowi przez USA , czyni konflikt lokalny , międzynarodowym , ze wszystkimi tego tragicznymi dla świata konsekwencjami !! .

Anthony

www.pospoliteruszenie.org

15.maja.2004r.