Jedwabne - kto i w jakim celu nadmuchał ten balon ??

Teraz , kiedy z nadętego do astronomicznych rozmiarów balonu o nazwie " Jedwabne " , uszło powietrze ,czas ustalić , kto i w jakim celu ten balon nadmuchał , doprowadzając do gwałtownego rozbudzenia nastrojów antysemickich w Polsce !!!. W opublikowanym 20 czerwca ubiegłego roku , na łamach "Rzeczpospolitej " , artykule " Goldhagen dla początkujących " , Norman Finkelstein , amerykański politolog żydowskiego pochodzenia , stawia tezę , że " Jedwabne " jest częścią intrygi zmontowanej przez pewne organizacje żydowskie ( które nazywa przedsiębiorstwem " Holokaust " ) , zmierzającej do wyłudzenia odszkodowania od polskiego Państwa , za mienie żydowskie pozostawione w Polsce , oraz za zbrodnie i cierpienia wyrządzone Żydom , jakoby , polskimi rękami !! . Głos pana Finkielsteina jest niezwykle cenny , gdyż trudno zbyć oskarżeniem o antysemityzm , autora który sam jest Żydem ! . Autor innej narodowości , głoszący podobne poglądy , zostałby zaszczuty przez sporą część mediów ( opanowanych przez dziennikarzy pochodzenia żydowskiego ) , oraz okrzyknięty antysemitą z którym nie prowadzi się żadnych dyskusji .

Jak działa przedsiębiorstwo " Holokaust " ? ( takim mianem określa Finkelstein szajkę organizacji żydowskich , wyłudzających i przywłaszczających sobie , odszkodowania od rządów, przedsiębiorstw i banków , za zbrodnię holokaustu ) .Scenariusz jest prosty i zawsze taki sam !! . Akcję rozpoczyna historyk żydowskiego pochodzenia , który " odkrywa " jakąś ciemną kartę w życiu narodu , banku czy firmy z czasów II wojny światowej : współudział w mordowaniu Żydów , rabowanie ich majątków , wydawanie ich Niemcom , itp. Historycznym odkryciem , może być sprawa " martwych kont " w bankach szwajcarskich i austriackich , obywateli pochodzenia żydowskiego pomordowanych w czasie wojny , albo udział firmy IBM w mordowaniu Żydów , poprzez zaopatrywanie Niemców w maszyny do .... liczenia ! Odkrycie " historyka " zostaje rozdmuchane przez wszystkie możliwe media w kraju i za granicą , wszędzie tam , gdzie dziennikarze pochodzenia żydowskiego mają wpływy . Kanonada pismaków trwa miesiącami , a czasami , latami , jej celem jest " zmiękczenie " ofiary , wpędzenia jej w głęboki kompleks winy , co ułatwi robotę prawnikom przedsiębiorstwa " Holokaust " , którzy " wieńczą dzieło " ! . Poprzez szantaż , naciski polityczne , groźby i próby sankcji gospodarczych , zmuszają oni upatrzoną ofiarę do wypłaty odszkodowań , najczęściej w drodze sądowej ugody . Gigantyczne kwoty odszkodowań zasilają kabzy szefów firmy " Holokaust " , ofiary wojny , bądź ich spadkobiercy , albo otrzymują ochłapy , albo .... nic ! . Tak twierdzi pan Finkelstein , i ma na to dowody !!

Identyczny scenariusz zastosowali cwaniaki z firmy " Holokaust " , wobec Polski . Rolę historyka odegrał pan Gros , Za wydarzenie z czasów wojny , które miało wstrząsnąć światową opinią publiczną , " robiło " Jedwabne ! Harce prawników żydowskich , rozpoczęły ich starania , o uniemożliwienie lądowania samolotów LOT -u na lotnisku w Nowym Jorku , do czasu wypłat odszkodowań przez rząd polski , za mienie żydowskie pozostawione w Polsce . Na razie wysiłki prawników firmy " Holokaust " zakończyły się fiaskiem , ale to dopiero początek ich batalii o wyłudzenie od polskiego Państwa odszkodowań , a więc i początek następnych " rewelacji " w polskiej prasie , na temat mordowania Żydów przez Polaków !! Do wyjaśnienia pozostaje sprawa udziału polskich dziennikarzy i wydawców w nadymaniu balonu " Jedwabne " . Pracowali na zlecenie firmy " Holokaust " , czy też dali się wmanewrować , nieświadomi odrażającej gry prowadzonej za ich plecami ?? Odpowiedź na to pytanie , jest znana dziennikarzom " Gazety Wyborczej " , którzy wykazali się największą gorliwością w " odgrzewaniu " historycznej rewelacji . Dlaczego polskie i światowe organizacje żydowskie , rząd Izraela , wysoko postawieni politycy żydowskiego pochodzenia w Polsce i innych krajach , przyglądają się milcząco hienom z firmy " Holokaust " , które swoimi odrażającymi , chuligańskimi , działaniami , rozpalają antysemityzm na całym świecie , co może zaowocować jakimś kolejnym nieszczęściem z udziałem Żydów w roli głównej ??

Czyżby honoru narodu żydowskiego miał bronić samotnie tylko Norman Finkelstein ????????

Antoni Iwanowitz