Kalendarium .

Rok 2003 . Sejm RP powołuje komisję nadzwyczajną do spraw wyjaśnienia afery Rywina

W roku 2003 komisji udało się wyjaśnić , jakim człowiekiem jest pan Niemczy-

cki ,oraz gdzie mieszczą się toalety w gmachu " Agory " .

Rok 2004 . Komisja pracuje " pełną parą " ; przesłuchano 250 osób , wyjaśniając jakimi

są oni ludźmi , jak się nazywają , oraz gdzie mieszkają .Ustalono ponad

wszelką wątpliwość , dokładny rozkład pomieszczeń w gmachu " Agory " ,

wskazując w których pokojach przebywał Michnik i kiedy .

Rok 2005 . Komisja wzywa przed swoje oblicze kolejnych świadków , lecz z powodu cho-

roby pana Rokity , nie przesłuchuje ich .Obecni na sali członkowie komisji

nie wiedzą o co zapytać . Świadkowie podpisują oświadczenia , że są dobrymi

ludźmi i , że o sprawie Rywina nic nie wiedzą .

Rok 2006 . Komisja przesłuchuje 200 pracowników ogrodu zoologicznego , po doniesie-

prasowych , jakoby , niektórych z nich , widziano w pobliżu lwa. Komisja

zamierza wyjaśnić , czy wzmiankowany lew , nie jest aby Rywinem .

Rok 2007 . Sejm RP zmienia Konstytucję , czyniąc Komisję do spraw wyjaśnienia afery

Rywina , konstytucyjnym organem władzy państwowej .Pierwsze powszechne

Wybory do Komisji ( według ordynacji większościowej i w okręgach jedno-

mandatowych ) , wygrywa " w cuglach " koalicja partii : Stronnictwa Popu-

listycznego , oraz Kongresu Lewicowo - Prawicowego . Generalnym Rokitą

Komisji , zostaje teść prezydenta RP , niejaki Maciaszczyk .

Rok 2008

do 2020 . Komisja przesłuchała już 2 miliony osób , według klucza regionalnego.

Świadków wzywa się w drodze losowania , według zasady " województwo po

województwie . "

Rok 2021 . Komisja po raz kolejny przesłuchuje Michnika i Rywina . W krzyżowym

ogniu pytań , przesłuchiwani zaczynają gubić się w zeznaniach . Michnik twie-

dzi , że Rywin to jego córka , zaś Rywin rozpoznał w Michniku kolegę z dzie-

ciństwa , z którym rąbał tajgę kilkadziesiąt lat wcześniej . Na wniosek general-

nego Rokity , powołano biegłych , którzy mają ocenić , czy kłamliwe zeznania

panów Michnika i Rywina , to efekt ich zmowy , czy też demencji starczej

obydwu .

Rok 2022 . Komisja rozpatruje raporty biegłych , z których wynika , że Michnik fakty -

cznie rąbał tajgę wraz z Rywinem , zaś Rywin to z całą pewnością córka

Michnika . Szef zespołu biegłych , profesor Kapusta , zaznacza w raporcie , że

biegli mogą się mylić i aby to wykluczyć , potrzebne są następne badania .

Rok 2023

do 2026. Komisja intensywnie pracuje , gromadząc dalsze dokumenty i ekspertyzy .

Rok 2027 . Do krainy " wiecznych łowów " odchodzą panowie Michnik i Rywin .

Komisja uznaje , że nie stanowi to przeszkody , by aferę dalej wyjaśniać .

Rok 2028 . Komisja postanawia powołać instytut badawczy , który uporządkuje naukowo

ogromne zasoby dokumentacyjne , zebrane w trakcie jej prac .Na stanowisko

głównego Nałęcza instytutu , powołany zostaje szwagier generalnego Rokity

niejaki Stolarczyk .

Rok 2029 .

1.04.godz.8 . Skandal !! Portier nie chce wpuścić do biura członków Komisji , twierdząc ,

że to kosmici . Od portiera czuć silną woń alkoholu , co świadczy , że zdrowo

"nadużył " .Członkowie komisji , rozjeżdżają się pośpiesznie do domów , nastra-

szeni przez portiera , że " spuści wpierdol"każdemu kosmicie , który nawinie się

mu pod rękę .

Nazajutrz i później

aż do 2.05.2030 r. Portier " grzeje " równo .Do gmachu Komisji , nie wpuszcza nikogo .

Jeśli tylko wśród tłumu przechodniów , wypatrzy kosmitów , szczuje ich psem

wielorasowym .

2.05.2030 r. Gubernator Nadwiślańskiego Kraju , generał lejtnant Anton Iwanowicz

Szczerbikow , wydaje dekret rozwiązujący Komisję . Rozsiana po całym świecie

Polonia protestuje , twierdząc , że tym samym zlikwidowana została ostatnia

polska instytucja na terenie dawnej Rzeczpospolitej . W kraju spokojnie ,

ludność emocjonuje się mistrzostwami Wszechrusi w piłce nożnej , w których

reprezentacja Nadwiślańskiego Kraju , ma duże szansę na puchar .

Rozwiązanie Komisji , ani ich ziębi , ani grzeje , gdyż o jej istnieniu dowiedzieli

się dopiero z dekretu gubernatora .

W nowojorskim " Nowym Dzienniku " , ciekawy esej pod tytułem : " Czy upad -

kowi Rzeczpospolitej można było zapobiec ? " . W konkluzji rozważań , autor

stwierdza , że nie ! . Polskie społeczeństwo okazało się niezdolne do wyłonienia

wartościowych elit , demokracja w polskim wydaniu , wyniosła na powierzchnię

życia politycznego szumowiny różnej maści . Ludzie ci wyniszczyli polskie

Państwo i doprowadzili do jego upadku . Autor eseju , profesor Kowalsky ,

apeluje do redakcji , o przetłumaczenie artykułu na język rosyjski , aby mogli

się z nim zapoznać obywatele Nadwiślańskiego Kraju .

Antoni Ivanowitz

------------------------------------------------------------------------------