Prognozy demograficzne, czyli kto rżnie głupa?

 

 

   Za każdym razem gdy GUS publikuje prognozę demograficzną z której wynika, że z każdym rokiem będzie nas Polaków coraz mniej, w mediach „głównego nurtu” podnosi się klangor pod niebiosa.

   Dziennikarze i politycy prześcigają się w  pomysłach jak nadciągającej katastrofie demograficznej przeciwdziałać, wymyślając  przeróżne  kretynizmy, jednak słonia w oranżerii nie zauważają!

   Ci sami dziennikarze informują, że w Wielkiej Brytanii  ze wszystkich mniejszości narodowych, Polki rodzą najwięcej dzieci! Jak to jest, że w III RP Polki  nie chcą rodzić dzieci, a  po przejechaniu kilku tysięcy kilometrów, będą w Anglii- rodzą na potęgę?

   By odpowiedzieć na to pytanie, najprościej byłoby zapytać  Polki w Anglii i Polki w Polsce, te pierwsze jaka jest przyczyna, że rodzą na potęgę, zaś te drugie dlaczego unikają macierzyństwa. Niestety nie ma komu takich badań przeprowadzić, gdyż polscy naukowcy zajęci są ustalaniem  różnic pomiędzy przodkiem a tyłkiem,  lub markują inną podobnego typu  działalność!  Ponieważ ustalenie przyczyn wymierania narodu  polskich naukowców (podobnie jak i polityków i dziennikarzy) nie interesuje, więc z konieczności  muszę ich wyręczyć, zastępując badania naukowe zdrowym rozsądkiem.

   Dlaczego kilka milionów młodych Polaków i Polek wyjechało z Polski?  Ponieważ nie ma  dla nich w kraju godnie opłacanej pracy, zaś  praca oferowana przez polskich pracodawców z reguły  jest opłacana na poziomie głodowym!  Za takie wynagrodzenia młodzi ludzie nie tylko nie mogą utrzymać rodzin na godziwym poziomie, ale nawet samych siebie!  Co bardziej odważni i zaradni wyjeżdżają więc za chlebem, zaś ci co pozostają boją się zakładać rodzin (i wydawać na świat potomstwa), gdyż  rozsądnie kalkulują, że nie stać ich będzie na zapewnienie dzieciom i współmałżonkom  przyzwoitej egzystencji!

   W dobie powszechnej antykoncepcji i świadomego macierzyństwa (oraz niestety łatwości aborcji), ludzie których nie stać na założenie rodziny i posiadanie dzieci, po prostu  rodziny nie zakładają i dzieci nie płodzą!  Zaś te które lekkomyślnie spłodzili,  abortują! Proste?

   Postawa taka jest całkowicie racjonalne i oczywista dla każdego, tylko nie dla polityków i zakłamanych naukowców i dziennikarzy.  Ci będą bredzić i mącić, ale słonia w oranżerii (czyli  prawdziwej przyczyny katastrofy demograficznej w Polsce), nie zauważą!  Powtórzmy więc jeszcze raz:  prawdziwą przyczyną katastrofy demograficznej w Polsce jest bieda i bezrobocie, dotykające  w pierwszym  kolejności ludzi młodych!

   Prawdziwość tej tezy  udowadniają nasi rodacy w Anglii! Jeśli tylko mają  godziwie opłacaną pracę (tudzież pomoc materialną państwa brytyjskiego) , to zakładają rodziny i decydują się na dzieci, realizując odwieczny zew natury!

   Jeśli więc  troska polityków  o przyszłość narodu polskiego jest szczera (w co wątpię!), to na początek proponuję skopiować tylko dwa rozwiązania brytyjskie sprzyjające zakładaniu rodzin i posiadaniu potomstwa.

   Kwota wolna od podatku w przeliczeniu na złotówki wynosi w tym roku w Anglii  ponad 50 tys. zł. Tymczasem w Polsce pracownik otrzymujący przeciętną krajową zarobi rocznie ok. 45 tys. brutto . Łącznie roczna wartość wszystkich podatków i składek zawartych w polskiej przeciętnej pensji to ponad 22 tys złotych, nie uwzględniając  innych podatków (VAT, akcyza, podatki lokalne, itp). Mówiąc inaczej: gdyby w Polsce wprowadzić brytyjski system podatkowy to zdecydowana większość Polaków (ponad 95%) nie płaciłaby podatku dochodowego!

A gdyby jeszcze uwzględnić podatki pozostałe (inne niż podatek dochodowy od osób fizycznych) to okaże się, że statystyczny Polak jest ograbiany w kraju poprzez system podatkowy z 83% swojego dochodu!

   Czy w takiej sytuacji dziwić może powszechna bieda, ogromna emigracja zarobkowa i  demograficzna zapaść?

 W Wielkiej Brytanii składka ubezpieczenia emerytalno-rentowego dla drobnych przedsiębiorców wynosi 11 funtów miesięcznie (to jest ok. 50 złotych.). W Polsce jest to kwota ok. 700 złotych miesięcznie!

   Tylko dwa pokazane wyżej przykłady  dobitnie wyjaśniają  dlaczego Polacy emigrują do W. Brytanii i dlaczego Polki rodzą dzieci w tym kraju a nie w III RP!   A przecież oprócz  przyjaznego obywatelom systemu podatkowego, istnieje w Anglii cały rozbudowany system opieki socjalnej państwa nad rodziną i dziećmi!

   Czy polscy politycy przestaną rżnąć głupa  i wdrożą w Polsce rozwiązania fiskalne przyjazne rodzinie?   Aby tak się stało, konieczna jest całkowita wymiana elity politycznej z „okrągłostołowej”  na  taką która reprezentuje polską rację stanu!   Niestety, pan Kiszczak zadbał przy „okrągłym stole” aby taką wymianę uczynić niemożliwą poprzez procedury demokratyczne!

    Polacy jako naród wymrą i rozproszą się po świecie, gdyż nie  w stanie wyłonić  elit  politycznych  które by realizowały   ich żywotne interesy! 

 

Anthony Ivanowitz

8. października. 2014r

www.pospoliteruszenie.org