Kto przetrwa szczepionkowy holocaustEksperyment medyczny prowadzony na całej populacji Ziemian trwa w najlepsze: miliony ludzi

poddaje się dobrowolnie „wyszczepianiu” nie mając świadomości, że ryzykują własnym zdrowiem i życiem,nie

otrzymując niczego w zamian!!

Zdumiewające jest to, że producenci szczepionek nie ukrywają faktów dotyczących swoich produktów. Każdy obywatel który posiada komputer i dostęp do internetu może bez trudu odnaleźć wszystkie informacje (w tym podawane przez producentów szczepionek) , które „złożone do kupy” pokazują, że „szczepionki” z medycznego punku widzenia są całkowicie bezwartościowe i bezsensowne jeśli chodzi o zapobieganie grypie ( której nie trzeba zapobiegać, gdyż jest to choroba o małej śmiertelności i z reguły o łagodnym przebiegu nie wymagająca leczenia, więcej tutaj: http://pospoliteruszenie.org/leczenie%20kowida.html ), ale jednocześnie są silnie toksycznymi preparatami które już zabiły tysiące ludzi na całym świecie, zaś miliony ludzi okaleczyły, a to dopiero początek horroru, gdyż jak pokazują historie innych szczepień, zgony i powikłania po szczepieniach mogą pojawiać się przez wiele lat od momentu „wyszczepienia”!!


Pomimo tego, że wiedza o powyższym jest na „wyciągnięcie ręki”, miliony ludzi nie chce bądź nie potrafi do tych informacji dotrzeć, a nawet jeśli do nich dotrze to nie jest w stanie ich zrozumieć i wyciągnąć oczywistego wniosku!


Ogrom faktów dostępnych w internecie pokazuje również intencje sprawców (czyli żydowskiej oligarchii finansowej) katastrofy zdrowotnej „covid-19”. Ci szaleńcy chcą dokonać depopulacji ludności całego globu (czyli wymordować większość ludzi na ziemi) , czego nie ukrywają!


Miliony ludzi na całym świecie, dobrowolnie pozwala sobie wprowadzić do organizmu jakieś trucizny, serwowane in przez „depopulatorów”, nie dostrzegając, że to właśnie oni są właścicielami firm farmaceutycznych produkujących „szczepionki”!


Trudno taką sytuację zrozumieć, gdzie większość ludności świata zmieniła się w stado ogłupiałym baranów, ustawiających się karnie w kolejce do rzeźni!


Spójrzmy na opisany wyżej obraz oczyma depopulatorów. Osiągnęli ogromny sukces, tak ogłupili medialną propagandą miliardy ludzi, że ci gotowi są dokonać zbiorowego samobójstwa poprzez przyjęcie trucizn nazwanych szczepionkami. Tego procesu zbiorowego samobójstwa nie da się już zatrzymać, większość ludzi zostanie uśmiercona na własne życzenie i jeszcze za to zapłaci!

Kto przetrwa? Tylko ci mądrzejsi, którzy nie zaszczepią się! Tym samym dokona się naturalna selekcja!

Durnie „pójdą do piachu”, ludzie mądrzy i rozsądni przetrwają! Taki sposób selekcji ludzkości jest z jednej strony okrutny, ale z punku widzenia depopulatorów, genialny! To taki test na inteligencję przeprowadzony na całej ludzkości. Kto ten test zaliczy- przeżyje, kto egzamin obleje- zginie. Na ziemi pozostanie kilkaset milionów ludzi mądrych i rozsądnych, czyli tylu aby obsłużyć żydowską rasę panów!

Takie są plany depopulatorów, realizacja tych planów idzie sprawnie, na horyzoncie nie widać żadnych sił które mogłyby te plany storpedować!!


Anthony Ivanowitz

04.02.2023r.

Www.pospoliteruszenie.org