Lepper - prezydentem , Giertych - premierem , Polska w opałach , czyli sukces polskich " euroentuzjastów w referendum !!

 

Czego obawiały się prounijne " elity " , oraz komisarze polskich mediów , nie dopuszczając do przeprowadzenia w publicznych środkach masowego przekazu , poważnej , merytorycznej debaty na temat szans i zagrożeń naszej obecności w Unii ??? Stosując najgorsze , bolszewickie metody propagandy i manipulacji , tak zwani " euroentuzjaści " ( wykorzystując posiadaną władzę polityczną , publiczne pieniądze , oraz monopol w publicznych mediach ) , uniemożliwili polskiemu społeczeństwu , podjęcie w pełni świadomej , opartej na wiedzy i edukacji , decyzji !!

Tej hańby polskie media publiczne , długo nie zmyją !! . Zamiast rzetelnych analiz , informacji i edukacji , polskie " przekaziory " , zaserwowały społeczeństwu zmasowaną , agresywną propagandę przyszłego sukcesu Polski w Unii , pomijając milczeniem wszelkie negatywy , oraz ogrom przeróżnych zagrożeń , które spodziewany sukces mogą zamienić w klęskę ! . Jeśli po przystąpieniu Polski do Unii sprawy przybiorą taki właśnie , wielce prawdopodobny , kierunek , to miliony Polaków głosujących w referendum na " tak " , poczują się oszukane , w wyjątkowo perfidny sposób , bo z wykorzystaniem ostatnich w Polsce autorytetów : Kościoła i Papieża !!!! Najbliższe wybory parlamentarne , będą polityczną egzekucją wszystkich partii politycznych , które zaangażowały się w propagandową , referendalną hucpę , oraz triumfem Samoobrony i Ligi Polskich Rodzin . Ze sceny politycznej znikną , raz na zawsze , polityczne sitwy wyłonione kontraktem "okrągłego stołu " i będzie to , jak sądzę , jedyny zysk z przystąpienia Polski do UE . Taki będzie żałosny skutek , potraktowania Polaków przez rządzące " elity " , jak stada baranów , które popędzono do unijnej zagrody batem dętej , propagandy !!

Anthony Iwanowitz