Jedwabnego ciąg dalszy ... ??

Dwa cytaty z " Gazety Wyborczej " ( wydanie z dnia 13 grudnia 2003 roku ) . Pierwszy : " ... Nadzwyczaj surowych kar - więzienia bez zawieszenia - zażądał prokurator dla oskarżonych o zniesławienie narodu żydowskiego i ambasadora Izraela w Polsce , Szewacha Weissa . Grupka skinheadów pojawiła się na promocji książki Weissa , 27 września zeszłego roku , w muzeum miejskim w białostockim ratuszu . Ubrani na czarno , krótko ostrzyżeni , nieśli transparenty - " Stop żydowskim interesom " i " Ambasador morderców " . Nic nie mówili , tylko głośno gwizdali ........ " Cytat drugi : " ... Od przeszło dwóch lat " Tygodnik Powszechny " i inne media , próbują wymóc na władzach kościelnych , usunięcie z podziemi kościoła Wszystkich Świętych , księgarni " Antyk " , która rozpowszechnia antysemickie publikacje .... " .

Co łączy opisane przez " GW " zdarzenia ?? . Część krajowej prasy ( i związani z nią " zatroskani intelektualiści " ) , próbuje pozbawić polskie społeczeństwo , zagwarantowanych w Konstytucji , praw i swobód obywatelskich !!! . Młodzi ludzie z Białegostoku ( cóż z tego , że ubrani na czarno i krótko ostrzyżeni ?? ) , skorzystali z konstytucyjnej swobody demonstrowania swoich poglądów i uczynili to w wyjątkowo kulturalny ( jak na polskie standardy ) , pokojowy sposób . Właściciel księgarni " Antyk " , handluje legalnie ( !!!) wydawanymi książkami , a więc korzysta z zapisanej w Konstytucji , wolności prowadzenia działalności gospodarczej !!! .

Jakaś grupa samozwańczych " autorytetów moralnych " , prawem kaduka , uzurpuje sobie prawo do wyrokowania co jest , a co nie jest antysemityzmem. Ludzie ci , próbują policyjnymi metodami uniemożliwić Polakom korzystanie ze zdobyczy demokracji , gdyż własną uzurpację stawiają ponad Konstytucję !!! . Trudno o większy skandal w demokratycznym państwie prawa !! . Jednak jeszcze większym skandalem jest to , że do szykan ludzi korzystających z konstytucyjnie gwarantowanych swobód obywatelskich , przyłączają się polskie sądy i prokuratury !! . W państwach o ugruntowanej demokracji , byłoby to nie do pomyślenia !! . ( " Bush morderca " . transparenty z takimi napisami , nieśli demonstranci protestujący w Londynie , w dniu wizyty prezydenta USA w Wielkiej Brytanii . Czy jakiekolwiek angielskie władze , odważyłby się pozwać do sądu któregoś z nich pod zarzutem obrazy .... prezydenta i narodu amerykańskiego ??? Jest to nie do pomyślenia ) .

Nie wiem jakiej narodowości są " zatroskani " intelektualiści , tropiący wszędzie antysemityzm . Jeśli są oni narodowości żydowskiej , to strzelają sobie samobójczą bramkę ! . Jeśli są narodowości polskiej , to wyrządzają Żydom niedźwiedzią przysługę . Jeśli taka , czy inna mniejszość narodowa , próbuje narzucić większości swoje racje , metodami gwałcącymi demokratyczne swobody obywatelskie , to nie może ona liczyć na życzliwość ( czy choćby obojętność ) społeczeństwa w którym żyje . Przeciwnie , spotka się z gniewną i wrogą reakcją większości !!! . I może o to właśnie chodzi " zatroskanym intelektualistom " ???

Jeśli z nadętego do astronomicznych rozmiarów balonu , o nazwie " Jedwabne " , już uszło powietrze , to trzeba dmuchać następne " baloniki " , tak aby światowa opinia publiczna ani na moment nie zapomniała , że Polacy wysysają antysemityzm z mlekiem matki . ( Przed takim rozwojem wypadków w Polsce , przestrzegał amerykański politolog żydowskiego pochodzenia Norman Finkelstein , w wywiadzie którego udzielił " Rzeczpospolitej " , 20 czerwca 2002 roku . Jemu trudno zakneblować usta pomówieniem o antysemityzm ) . Jeśli " Polaki " takie wredne , to niech płacą za mienie pożydowskie pozostawione w Polsce . Łatwiej będzie przekonać sądy amerykańskie o konieczności wypłaty odszkodowań , prezentując nasz kraj jako " gniazdo " światowego antysemityzmu , w którym antyżydowskie ekscesy są na porządku dziennym .

Czy taki cel przyświeca " zatroskanym " intelektualistom tropiącym wszędzie antysemickie spiski i knowania , czy też są oni po prostu nieodpowiedzialnymi , naiwnymi głupcami , którymi inni manipulują by wykorzystać efekt ich " pracy " , w odpowiednim momencie ??!! .

Anthony