Opinia publiczna , czyli jak manipulować badaniami .

Polskie środki masowego przekazu poinformowały , że ponad 70 % Polaków popiera projekt konstytucji Unii Europejskiej . Do takiego wniosku prowadzą badania tak zwanych “ośrodków badania opinii społecznej “ . Ponieważ projekt unijnej konstytucji jest dla przeciętnego obywatele nieosiągalny ani w wersji polskojęzycznej , ani też w żadnej innej , stąd wnioskować należy , że Polacy popierają w ciemno “ coś “ , o czym nie mają zielonego pojęcia !!! . Jak to wyjaśnić ??? . Czyżbyśmy byli tak bezdennie głupi , by popierać projekt nic o nim nie wiedząc ? . A może swoje poparcie opieramy na opinii tych polityków którzy agitują za przyjęciem konstytucji ( choć sami też jej nie przeczytali ! ) ? . Ale jak możemy ufać politykom w sprawie konstytucji , jeśli ( jak wynika z wielu badań ) totalnie im nie ufamy w żadnej innej sprawie ?? . Odpowiedź na to pytanie jest tylko jedno : albo mamy do czynienia z ordynarną manipulacją tak zwanych “ badaczy “ opinii publicznej , albo też badany “ obiekt “ jest głupszy od buta !! . Sądzę , że robią nas w balona , “ badacze “ , i to nie tylko w sprawie konstytucji , lecz w każdej innej , ważnej politycznie ! . Ośrodki Badania Opinii Publicznej , stały się “ Centrami Manipulacji i Dezinformacji Społecznej “ . Próbują one sterować i kształtować życie polityczne , manipulując badaniami w taki sposób by , wy wymusić na obywatelach określone i oczekiwane przez nie zachowania !! . Łatwo byłoby stwierdzić czy tak jest w istocie , poddając te “ ośrodki “ , gruntownemu sprawdzeniu przez niezależnych naukowców zajmujących się badaniami statystycznymi opinii publicznej . Nie od rzeczy byłoby też zajrzeć ( w przechowywane w IPN-nie ) teczki osób zajmujących kierownicze stanowiska w tych “ ośrodkach “ . Wyniki takiej kontroli , mogłyby wywołać skandal nie mniejszy , niż afery Rywina i Orlenu , razem wzięte !! .

Anthony Ivanowitz

www.pospoliteruszenie.org

18 . stycznia 2005 r .