Po nas - choćby potop .

 

 

Lawinowo narasta zadłużenie polskiego państwa .W marcu 2002 roku wynosiło ono 309,4 mld .zł , w tym dług krajowy 205 mld .zł ,a zagraniczny -104,4 mld zł .W porównaniu z lutym zadłużenie wzrosło o 7,2 mld .W styczniu tego roku , zadłużenie państwa wynosiło już ok. 360 mld . zł , w kwietniu ...385 mld .

Zadłużenie budżetu jest już ponad dwa razy wyższe niż roczne jego dochody !!. Budżet na rok 2003 przewiduje 38 mld . zł deficytu , a więc konieczność dalszego pożyczania ! Wstępne założenia budżetu na rok 2004 , przewidują deficyt rzędu 40 mld . złotych !!! Na kwotę ok.12 mld . zł zadłużone są samorządy , na 8,5 mld zł - służba zdrowia , na 9,5 mld . ZUS .Toną w długach całe sektory gospodarcze : górnictwo , hutnictwo ,PKP , stocznie , przemysł zbrojeniowy , itp. Ponad wszelką miarę zadłużyły się władze wielu miast i gmin . Dlaczego polskie media nie biją na alarm ?? Czy ktoś w kraju zsumował zadłużenie państwa ,jego instytucji i firm ,oraz samorządów lokalnych ?? Czy my obywatele mamy świadomość , że “polski cud gospodarczy “ , jest balem zorganizowanym przez bankruta za pożyczone pieniądze ? Kto i kiedy odda wierzycielom setki miliardów złotych ,pożyczanych bez opamiętania , na lewo i prawo , w myśl zasady : po nas choćby potop ! Czy polskie elity polityczne mają świadomość tego , że życie ponad stan całego państwa , finansowane ogromnymi pożyczkami ,rujnuje gospodarkę i niszczy miejsca pracy ? Budżet państwa pożyczył w polskich bankach kwoty stanowiące ok.85 % ich sumarycznych zasobów kapitałowych , oferując najwyższe w Europie oprocentowanie emitowanych obligacji i bonów skarbowych ! To właśnie dlatego banki nie są zainteresowane kredytowaniem przemysłu , i nie obniżają oprocentowania od udzielanych kredytów .Zabójcze dla polskich przedsiębiorstw , są skutki pożyczania przez budżet na międzynarodowych rynkach finansowych , skutkującego ogromnym napływem kapitału spekulacyjnego .Generowany przez ten kapitał popyt na polską walutę ,czyni ją absurdalnie silną , czyniąc nieopłacalnym eksport , zaś tani import .To właśnie ten mechanizm wykończył całe sektory polskiego przemysłu ,czego rezultatem jest armia ponad 3 milionów bezrobotnych !!

W demokratycznych systemach politycznych , raz rozkręconej spirali balowania za pożyczone pieniądze , nie ma komu w bezpiecznym momencie zatrzymać ! Wyborcy głosują na partie obiecujące gruszki na wierzbie , zaś wybrani politycy z głupoty , strachu , bądź politycznego kunktatorstwa , próbują owe gruszki na wierzbie zapewnić , pożyczając bez opamiętania ! Za naszą obecną niefrasobliwość przyjdzie zapłacić wysoką cenę nie tylko nam , ale również naszym dzieciom i wnukom ,którym pozostawimy w spadku gigantyczne długi i zrujnowaną gospodarkę , grzebiąc ich nadzieję na godne i dostanie życie we własnej ojczyźnie ! Ewentualne przystąpienie Polski do Unii Europejskiej , ostateczną katastrofę przyspieszy ! Polski budżet będzie musiał wyłożyć gigantyczne pieniądze na składkę członkowską i inne wydatki ( 40 mld . zł w roku 2005 , 45 mld . zł w roku 2006 , i 50 mld. zł w roku 2007 . Patrz : " Szansa ale niepewna " " Rzeczpospolita " 10-11 maja .2003 r. ) . Z powodu gigantycznego zadłużenia , nie będzie nas stać na współfinansowanie projektów inwestycyjnych , od czego z kolei , jest uzależnione finansowe wsparcie Unii Europejskiej . Z tego powodu , żadna znacząca pomoc , z budżetu Unii Europejskiej , do Polski nie napłynie !!! Jeśli My Polacy , własnymi siłami , nie zahamujemy staczania się Państwa po linii pochyłej , skończymy jako żebracy Europy !!!

Antoni Ivanowitz