Polaku – puknij się w swój głupi łeb!


Wyszczepienie Polaczków trwa w najlepsze. Na stronie ministerstwa Zdrowia (Ministerstwa Zbrodni) trwa zliczanie odczynów poszczepiennych. Lektura tego dokumentu przeraża, a musimy pamiętać, że tych „odczynów poszczepiennych jest co najmniej 100 razy więcej, co wynika z porównań między narodowych. Są one masowo utajniane, by nie zakłócić przebiegu „wyszczepień”

Przyjrzyjmy się kilku NOP -om, czyli nieporządanym odczynom poszczepiennym.

Pozycja 498 na liście:


gorączka, utrata przytomności z nietrzymaniem moczu i stolca. Konsultowana w SOR. Na Izbie Przyjęć podwyższone D-dimery

Pozycja 528.

nagła duszność, saturacja 82%, RR -120/98, tętno -120, potem utrata przytomności, zatrzymanie krążenia, resuscytacja ZGON

Pozycja 529.

spadek ciśnienia, utrata przytomności, zlewne poty, podniesiona temperatura, splatania Wymagała hospitalizacji

pozycja 547.

hospitalizowana od 27.01.21r.-narastające osłabienie, spadek ciśnienia tętniczego do niemierzalnego, duszność, sinica obwodowa, utrata przytomności, wymioty, bezmocz

Pozycja 569.

epizod hypotoniczno-hyporeaktywnyz utratą przytomności, pacjent przewieziony do Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu w celu obserwacji

pozycja 632.


nasilony odczyn większy niż 10cm,reakcja alergiczna , najwyższa tem.38,0-38,4st.C.Czas utrzymywania się dłuższy. Powikłania zapalenie ucha ,podejrzenie ropnia okołomigdałkowego na podstawie objawów klinicznychNie wymaga hospitalizacji.

Pozycja 737.


Pacjentka szczepiona w godzinach porannych 26.01. Z relacji rodziny-27.01 w godzinach wieczornych poczuła ból brzucha, który utrzymywał się również w kolejnych dniach. Ból leczony samodzielnie przez pacjentkę w warunkach domowych lekami przeciwbólowymi i spazmolitycznymi-bez wyraźnej poprawy.Pacjentka przez cały ten czas nie kontaktowała się z przychodnia POZ. Zgon nastąpił 3 dni po szczepieniu.Brak pewności, czy szczepienie mogło mieć wpływ na zgon, dlatego zdarzenie zostaje zgłoszone jako NOP

Pozycja 747.


emp. 39,5-39,9 st. C, do 24 h, silne bóle głowy, gałek ocznych, okresowe fluktuacje skurczowego ciśnienia tętniczego, trachykardia, przeczulica skóry / nie hospitalizowana

Pozycja 810.

od 27.01.2021 gorączka 38,0-38,4st. Biegunka, wymioty. Powikłania: obrzęk płuc, podejrzenie zapalenia płuc. Zgon 29.01.2021r.

Pozycja 873.

epizod hypotoniczno-hyporeaktywny z utratą przytomności, bóle i zawroty głowy, drętwienie rąk i nóg, dreszcze, zaburzenia czucia w nogach, utrata smaku i węchu, utrzymujące się niskieciśnienie do dnia dzisiejszego.Nie hospitalizowana

Pozycja 904.

porażenie nerwu twarzowego, nie wymaga hospitalizacji

Pozycja 933.

od razu po iniekcji tachykardia do 160/min, stan przedomdleniowy, w EKG częstoskurcz. Pacjentka przetransportowana na Izbę Przyjęć.

Pozycja 984.


Bardzo silne bóle kostno-mięśniowe, osłabienie. Zgon w dniu 01.02.2021o godz. 13:15 najprawdopodobniej z przyczyn sercowych. Rodzina odmówiła zgody na proponowaną sekcje zwłok. Pacjent nie był hospitalizowany.

Itd.

itd.


Od pierwszego dnia szczepienia (27.12.2020 r.) do Państwowej Inspekcji Sanitarnej zgłoszono 4623 niepożądanych odczynów poszczepiennych, z czego 3990 miały charakter łagodny.

Więcej informacji z „pola bitwy” tutaj: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/niepozadane-odczyny-poszczepienne


Podane liczby trzeba pomnożyć przez 100 i dopiero wtedy otrzymamy prawdziwy obraz „po kowidowej bitwie”.

Pani Justyna Socha prowadzącą fundację „stop szczepieniom” ujawnia, że na podstawie zgłoszeń rodzin których członkowie zmarli po szczepieniach, takich nieszczęśników na dzień 8 marca było 78, ministerstwo „przyznaje się” do 28 zgonów poszczepiennych.Drodzy Rodacy: opamiętajcie się!!! wystawiacie na szwank własne zdrowie i życie, szczepiąc się na chorobę która ma  wskaźnik przeżycia  99,7% u osób bez poważnych, przewlekłych schorzeń.

Szczepiąc się nie uzyskujecie żadnej odporności na grypę (zwanej teraz kowidem) o czym świadczą statystyki światowe.

Osoby zaszczepione chorują na grypę i zarażają innych.


RODACY: O P A M I E T A J C I E S I Ę!!!!!


Anthony Ivanowitz

12.03.2021r.

Www.pospoliteruszenie.org