Nawracanie Polan .

 

   Ludzie skupieni wokół jakieś doktryny , czy organizacji religijnej , są święcie przekonani , że tylko Ich Bóg , i tylko ich misteria religijne , są prawdziwe , zaś inne religie ( z ich Bogami i obrzędami )  są z gruntu fałszywe ! . Wyznawcy wszelkich religii , innych od naszej ( jakąkolwiek by nasza nie była ) , są poganami i niewiernymi  , których należy  na właściwą ( czyli naszą ) wiarę , nawrócić , za pomocą wszelkich dostępnych środków  , łącznie z wytrzebieniem pogan i puszczeniem z dymem ich dobytku ! . Rozwój cywilizacyjny stępił nieco  brutalność  sporów i waśni religijnych , choć na przykład w Irlandii , jeszcze do niedawna , katolicy i protestanci ,  próbowali  ustalić czyj Bóg jest ważniejszy , podkładają sobie wzajemnie bomby pod samochody , domy i sklepy ! .

   Rywalizacja o rząd dusz , rozgrywa się obecnie na płaszczyźnie  działań politycznych i społecznych z zastosowaniem  naukowych osiągnięć  psychotechniki społecznej  , z różnym dla różnych kościołów skutkiem . Jako kilkunastoletni chłopak , dowiedziałem się na lekcji religii  , że należy jak ognia unikać członków sekty " kociej wiary " ( Świadków Jehowy ) , gdy urządzają oni orgie seksualne , zwane mieszaniem krwi . Po uzyskaniu tej informacji , cała męska część klasy , przez kilka tygodni szukała kontaktów z Jehowymi  , aby załapać się choćby na jedną taką orgię ! .

    Jako pacholę dowiedziałem się jaką potworną religię wyznają Żydzi . Porywają oni mianowicie chrześcijańskie dzieci , spuszczają z nich krew , której używają do wypiekania wafli o nazwie maca . Z czasem zaniechano prowadzenia tak prymitywnej antyreklamy , konkurencyjnych religii , a to z powodu całkowitej jej abstrakcyjności  : Żydzi wybrali sobie inne miejsca osiedlenie , zaś Jehowi , za sprawą komuszej władzy , poza więzieniami przestali być widoczni . Obecnie rywalizacja różnych doktryn religijnych i kościołów , przybrała bardziej wyrafinowane i przemyślane formy ! . Wierni kościoła rzymskokatolickiego  , postanowili zakasować konkurencje  , z pomocą państwowych władz świeckich , podpisując z nią tak zwany " konkordat " : umowę na mocy której , świeckie prawo państwowe , ma być oparte w wielu istotnych kwestiach  , na prawie kanonicznym . Tym sprytnym sposobem , każdy obywatel jest zobligowany  świeckim prawem państwowym , do określonych oczekiwanych przez kler , zachowań , czego pilnuje ( na szczęście tylko teoretycznie ) policyjno sądowy aparat przymusu . Kościelni i świeccy  animatorzy powyższych działań , popełnili jednak fatalny błąd , polegający na nieznajomości naszych narodowych nawyków i skłonności . Jeśli Polaka przymusić do czegokolwiek , to natychmiast " staje on okoniem" , co w tym konkretnym przypadku oznaczać może , że na tacę nic nie  rzuci , na nieszpory nie pójdzie , księdza po kolędzie bez koperty odprawi . Jeśli tak się sprawy potoczą , to wielu proboszczów , będzie się musiało przesiąść ze swoich " majbachów " , na rowery , a może nawet " dymać " pieszo !! . Czy o to chodziło ?? .

   O wiele większą znajomość  psychiki rodaków , wykazują " głosiciele " innych religii , chcący nawracać zbłąkane owieczki , na właściwą drogę . Przedstawiciele religii mojżeszowej , rozpoczęli akcję nawracania pogan , na właściwą ( czyli ich ) religię , od upowszechnienia zasad " koszerności "  w spożywaniu ( na początek ) , gorzały , piwa i wina . Tak nam się to spodobało , że jeśli jakaś gorzałka nie jest sprawdzona przez Rabina na koszerność , to nie kupujemy jej . W następnym etapie , rabini będą badać na koszerność , wszelkie inne produkty spożywcze . Powyższe etapy mają przygotować pogan płci męskiej   , do pewnej drobnej korekty chirurgicznej narządu służącemu panom również do sikania . Po jej przeprowadzeniu droga do synagogi stoi otworem . Mogą się jednak mojżeszowi srogo zawieść , Polak niechętnie powierza fujarkę w obce ręce , chyba że należą one do jakiejś  bezpruderyjnej atrakcyjnej  niewiasty , ale tego akurat religia żydowska zabrania !! .

   Inną taktykę zastosowali Adwentyści Dnia Siódmego . O ile pejsaci rabini próbują zachęcić do spożywania różnych produktów spożywczych ( o ile były one sprawdzone na koszerność ) , o tyle Adwentyści wręcz przeciwnie : próbują od konsumpcji różnych używek odzwyczaić ! . Organizują oni specjalne kursy  , na których próbują odzwyczaić pogan od palenia tytoniu , chlania gorzały , wina i piwa , oraz konsumpcji innych używek . Po wyrobienie  właściwych nawyków żywieniowych , Adwentyści planowali realizację następnego etapu nawracania pogan , czyli naukę właściwego modlenia się . Niestety żaden z pogańskich kursantów , nie przebrnął jeszcze przez pierwszy etap , gdyż Polak rzuca palenie i zrywa z nałogiem picia gorzały , dopiero gdy ducha wyzionie , nigdy wcześniej !! .

   Świadkowie Jehowy pielgrzymują po domach , zachęcając do wstąpienia na właściwą drogę  , poprzez wspólne czytanie Biblii . Większość domowników nie chce jednak czytać Biblii , lecz próbuje ustalić , jak to jest z tymi orgiami seksualnymi , a gdy dowiadują się , że żadnych takich imprez Jehowi nie organizują , zwyczajnie , zawiedzeni przepędzają ich .

   Walka o rząd dusz ( a właściwie o kasę naiwniaków ) trwa i nic nie wskazuje , by miała się ona zakończyć , wręcz przeciwnie . Kasty przeróżnych próżniaków i nierobów  , zadekowanych na " etatach "  kapłanów przeróżnych "Kościołów" i sekt , pęcznieją z każdym dniem , i ktoś musi tych pasożytów utrzymać . Z jakiś powodów , uznali oni , że dobrymi kandydatami na jeleni są Polacy  , więc właśnie nam postanowili oni wyprostować rogi w pierwszej kolejności .

Anthony Ivanowitz

2 . sierpnia . 2004 r.

www.pospoliteruszenie.org