Pospolite ruszenie podatników RP , rusza do boju .

 

Pospolite ruszenie podatników RP , wystartowało !! .Centrum Adama Smitha , opracowało ustawę o likwidacji bezrobocia i naprawie finansów publicznych . Jeśli ustawa ta wejdzie w życie , to polski system podatkowy , stanie się najlepszym na świecie , zaś nasz kraj , najbardziej atrakcyjnym miejscem do inwestowania w całej Europie !!!! . Teraz , aby skierować ustawę do Sejmu w ramach inicjatywy obywatelskiej , trzeba zebrać 100 tysięcy podpisów . Jakkolwiek prawdopodobieństwo uchwalenia ustawy przez obecny Sejm jest niewielkie ( przez następny również ) , to pomimo tego warto wesprzeć tworzący się ruch społeczny , który (być może ) da początek pierwszej obywatelskiej partii politycznej , propagującej i walczącej o wolność w gospodarce i demokrację obywatelską . W przyszłości ( już nieodległej ) , gdy runie w gruzy budżet Państwa , a struktury władzy pogrążą się w chaosie , partia taka , mając gotowe projekty ustaw reformujących gospodarkę i struktury władzy , może odegrać istotną rolę w sanacji Państwa . Zachęcam do odwiedzenia strony www.odpowiedzialnosc.org i wsparcia inicjatywy poprzez włączenie się do akcji zbierania podpisów , popierających ustawę .

Anthony