Scenariusz katastrofy .

 

 

Katastrofa finansów Państwa , jest już w zasięgu wzroku ! .Kula śniegowa gigantycznych długów polskiego budżetu , toczy się coraz szybciej , i nie widać przeszkody na której mogłaby się ona zatrzymać !! .

Społeczeństwo polskie zamarło w politycznym bezruchu . Wszelkie inicjatywy obywatelskie , stawiające sobie za cel reformy Państwa , nie znajdują najmniejszego nawet zainteresowania . Badania opinii publicznej ( jeśli im wierzyć ) , dają szokujący obraz preferencji politycznych Polaków . Całkowicie skompromitowane partie ( a właściwie złodziejskie sitwy ) , uzyskują regularnie kilkunastu procentowe poparcie !! . Polacy nie potrafią ( a może nie chcą ? ) strząsnąć z siebie partyjniackich pasożytów , i z uporem maniaka ciągle na nich głosują !! . Nie jestem w stanie tego zrozumieć !! .

Jeśli taka jest rzeczywistość i nie sposób jej zmienić , to pozostaje zaakceptować ją i przystosować się . Jeśli nadciągającej katastrofy nie sposób uniknąć , to należy się do niej przygotować , aby samemu wyjść z niej jak najmniej poturbowanym .

Polski kryzys będzie przebiegał według scenariusza znanego nam z Rosji i Argentyny . W oparciu o doświadczenia tych państw , łatwo przewidzieć rozwój wypadków w naszym kraju . Najprawdopodobniej już w przyszłym roku , Ministerstwu Finansów nie uda się sprzedać obligacji rządowych , a więc sfinansowanie gigantycznego deficytu budżetu Państwa , okaże się niemożliwe . ( Oficjalnie deficyt budżetowy ma wynieść w przyszłym roku 45 mld . złotych . Faktycznie , jak szacują specjaliści , ok. . 80 mld . zł . ) . Dla tuzów światowej finansjery stanie się oczywiste , że jako Państwo jesteśmy bankrutem , któremu nikt o zdrowych zmysłach nie pożyczy pieniędzy !! . Niemożność sprzedania obligacji , stanie się sygnałem dla międzynarodowego kapitału spekulacyjnego , który już wcześniej kupił papiery skarbowe polskiego rządu , aby pilnie się ich pozbyć ! . Nie wszystkim się to uda . ( fundusze spekulacyjne straciły w czasie kryzysu w Rosji , kilkadziesiąt miliardów dolarów ) . Ci którzy będą mieli szczęście , natychmiast wymienią otrzymane ze sprzedaży obligacji złotówki , na waluty zachodnie , i prześlą je do swoich banków . Ogromny , wygenerowany przez kapitał spekulacyjny , popyt na waluty zachodnie , spowoduje , że kurs dolara i euro , ( w stosunku do złotówki ) , poszybuje w górę z szybkością samolotu odrzutowego .( W ciągu pierwszych dni krachu finansowego w Rosji , kurs dolara wzrósł w stosunku do rubla , czterokrotnie ) . Gwałtowny wzrost kursów walut zachodnich , wywoła panikę wśród obywateli . Wielu z nich pospieszy do banków , by wymienić oszczędności złotówkowe na dolary , lub euro . Tam spotka ich szokująca niespodzianka !! Banki nie wypłacą im zdeponowanych oszczędności , gdyż pożyczyły je budżetowi Państwa , kupując obligacje . Zaś budżet nie wykupi obligacji od banków , gdyż nie będzie miał za co . ( Przypomnę w tym miejscu , że działające w Polsce banki , pożyczyły budżetowi Państwa , ok. . 85 % własnych zasobów kapitałowych !!! ) . Zdesperowani obywatele , nie mogąc odzyskać zdeponowanych oszczędności , przepuszczą szturm na siedziby banków , co da początek zamieszkom społecznym na dużą skalę .

Ofiarą niewypłacalności banków padną również firmy , mające w nich swoje rachunki . Również one nigdy nie ujrzą na oczy swoich pieniędzy ! . Brak pieniędzy w kasie Państwa , uniemożliwi finansowanie całej sfery budżetowej : wojska , policji , służby zdrowia , szkolnictwa , administracji. Nie będzie pieniędzy na wypłatę rent i emerytur .. Gwałtownie spadnie więc popyt wewnętrzny na różnego rodzaju produkty i usługi , gdyż " budżetówka " nie będzie miała pieniędzy na zakupy . To z kolei wywoła falę bankructw firm produkcyjnych i usługowych , które nie będą mogły sprzedać swoich wyrobów i usług . Skutki społeczne opisanej zawieruchy , będą pożałowania godne !! . Pozbawione oszczędności społeczeństwo , gwałtownie zubożeje . Bankrutujące firmy poślą na bruk setki tysiące ( a może miliony ) pracowników . Polska stanie się widownią strajków , demonstracji , burd ulicznych , grabieży sklepów i demolowania gmachów administracji państwowej .

Skutki polityczne są trudne do przewidzenia . Pewne jest tylko to , że sprawcy nieszczęścia , tak zwane " elity " , pośpiesznie opuszczą kraj , uciekając z rodzinami i ze zrabowanymi pieniędzmi , w bezpieczne miejsca .

Jakie siły polityczne wyniesie do władzy rewolta oszukanego i okradzionego społeczeństwa ?? . Czy kryzys gospodarczy otrzeźwi Polaków i pozbawi ich raz na zawsze socjalistycznych złudzeń i oczekiwań , czy też przeciwnie , nasili nastroje antykapitalistyczne ?? Czy my obywatele " przypadkowego " społeczeństwa , możemy tylko biernie oczekiwać nadciągającej katastrofy ?? A co po katastrofie ? Będziemy mozolne podnosić się z upadku w oparciu o zdrowe mechanizmy wolnego rynku , pilnując by nigdy więcej demokracja nie przerodziła się w rządy złodziejskich , biurokratycznych sitw , czy też zabrniemy w bagno jakiegoś " nowego " socjalizmu , który uczyni z Polski skansen biedy ,zacofania i " nowej "monstrualnej biurokracji , na dziesiątki lat ??? .

Zapraszam do dyskusji , ciekawym Państwa opinii i przemyśleń !!! . Mój adres : anthony@beep.pl . Wszystkie głosy w dyskusji opublikuję na mojej stronie internetowej ( www.pospoliteruszenie.org ) .

Anthony