Demokracja w III RP , czyli pani Niezabitowska i inni .

Po upadku komuny , spowodowanym oddaniem władzy przez komuchów , działaczom tak zwanej " opozycji " demokratycznej ( to jest tajnym agentom milicyjno - wojskowych służb specjalnych , ) , duża część społeczeństwa oczekiwała radykalnej poprawy warunków życia , ucywilizowania stosunków społecznych w państwie , reform gospodarki i infrastruktury socjalnej kraju .

Ci którzy takiego obrotu sprawy się spodziewali , srodze się zawiedli . Zdumieni obywatele , szybko dostrzegli , że nowej " demokratycznej " władzy , słoma z butów wystaje jeszcze bardziej , niż znienawidzonym komuchom , a pamiętać należy , że komuszy pomiot nadmiarem inteligencji , ogłady i uczciwości , nigdy nie grzeszył !! .

Nowa " etosowo - styropianowa " elita , zapisała swoimi czynami i wypowiedziami , obszerny rozdział w narodowej księdze " Dziejów głupoty w Polsce " , zaś wielu solidarnościowych notabli pozostało w pamięci Polaków , głównie z powodu kołtuństwa , prymitywnego klerykalizmu , obłudy , zakłamania i złodziejskich ciągot !!! .

Jak to się stało , że jedną marną komuszą elitę " egzekutywiaków " , zastąpiła ( wcale nie lepsza ) elita " etosiaków " ?? . By odpowiedzieć na to pytanie , muszę przypomnieć zasady negatywnej selekcji kadr , czyniącej intelektualne i moralne spustoszenie w polityce kadrowej PRL - u. Mówiąc najkrócej system polegał na promowaniu różnych intelektualnych miernot , w nagrodę za lojalność i oddanie władzy ludowej . Po kolejnych szczeblach partyjno - państwowych karier , pięły się różne sprytne i pozbawione moralnych skrupułów nygusy , którym nie chciało się uczciwie pracować ! . Wybierali oni pasożytnicze trwanie w różnych " egzekutywach " , gdzie zajmowali się głównie opilstwem , przerywanym od czasu do czasu bredzeniem " po linii , w temacie , i na bazie " .

Na przeciwnym biegunie politycznym , wegetowała ( w sensie politycznym ) niewielka grupka działaczy opozycyjnych . Również i ci ludzie , byli dziećmi negatywnej selekcji !! . Miała ona dwa źródła . Pierwsze brało swój początek z powszechnego społecznego odczucia , o bezsensie wszelkiego otwartego oporu wobec systemu komunistycznego , którego trwanie w oparciu o bagnety Armii Czerwonej , wydawało się wieczne ! . Myśląca część społeczeństwa , nie występowała przeciwko władzy ludowej , z prostej kalkulacji , z której wynikało , że można wiele stracić ( zdrowie , pracę , wolność , czasem życie ) , nic nie zyskując w zamian !! . Organizacje opozycyjne były więc tworzone przez różnych oszołomów , którym obce były jakieś logiczne kalkulacje i racjonalne myślenie . Motywacje kierujące tymi ludźmi były różne : część próbowała odegrać się na komuchach , za jakieś urojone bądź rzeczywiste krzywdy , część traktowała swoją opozycyjną działalność jako źródło pewnych i sporych pieniędzy , jeszcze inni znajdowali w konspiracji ujście dla swoich niezaspokojonych w dzieciństwie marzeń o wojaczce i przygodzie . Ludzie ci byli w strukturach " opozycji " w zdecydowanej mniejszości . Większość opozycyjnych kadr rekrutowała się z milicyjnych i wojskowych służb specjalnych !! . Lokowały one w tych organizacjach swoich tajnych agentów , w coraz większej liczbie , tak , że z czasem organizacje te stały się jeszcze jednymi komisariatami milicyjnymi , tyle , że tajnymi !! . W tych krajach postkomunistycznych , w których ujawniono archiwa , tajnych służb milicyjnych , okazało się , że duża część działaczy opozycyjnych , było agentami tych służb ! . Odtajnione częściowo polskie archiwa milicji i wojska , wskazują dokładnie na to samo !! . W organizacjach opozycyjnych , aż roiło się od różnych Bolków , Lolków , Zapalniczek , Zenków , " Nowaków " itp , itd . Skład personalny organizacji opozycyjnych stanowił przedziwną mieszankę tajnych milicjantów i oszołomów różnej maści , ze zdecydowaną przewagą tych pierwszych ! .

Przy okrągłym stole w roku 1989 , spotkały się dwie bliźniacze siły polityczne , obie dzieci negatywnej selekcji , by podzielić się władzą : komuchy oraz ich lustrzane milicyjno - oszołomskie odbicie !! . Siły te zawładnęły polską sceną polityczną , skutecznie blokując możliwość zaistnienia na niej autentycznym ruchom i partiom politycznym !! . " Okrągłostołowcy " skupili w swoich rękach władzę ekonomiczną (kapitał ) , środki masowego przekazu ( telewizja , prasa , radio ) , struktury organizacyjne , to jest te materialne i organizacyjne czynniki , które decydują o powodzeniu w wyborach !! . W efekcie , społeczeństwo polskie zostało ubezwłasnowolnione politycznie , i może wybierać wśród organizacji i kandydatów stanowiących relikt komunizmu i efekt negatywnej selekcji kadr z przeszłości . Dlatego też polska rzeczywistość polityczna, społeczna i gospodarcza , po 15 latach " demokracji " jest taka jaka jest , zaś niezadowolenie społeczeństwa sięga zenitu . Światełka w tunelu nie widać : w najbliższych wyborach do władzy dojdzie oszołomsko - milicyjna strona " okrągłego stołu , ( przy minimalnej frekwencji wyborczej ) , by za cztery lata oddać władzę kolesiom , którzy siedzieli po przeciwnej stronie tego sławnego mebla . Czy znajdą się w Polsce siły polityczne , które ten przeklęty , złodziejski układ przewrócą ???? . Żadne symptomy na ziemi i niebie na to nie wskazują !!

Anthony Ivanowitz

www.pospoliteruszenie.org

23 . grudnia . 2004 r .