Ukraina dwóch Wiktorów .

Atmosfera społeczna towarzysząca wyborom prezydenckim na Ukrainie , przypomina nieco , okres pierwszej " Solidarności " w Polsce . Zwolennicy Juszczenki ( tak jak i u nas " Solidarności ) entuzjastycznie popierają swojego kandydata , pokładając w nim nadzieję na lepszą przyszłość . My Polacy mądrzejsi od Ukraińców o 15 lat naszej demokracji , już wiemy ( czego oni sami boleśnie doświadczą na własnej skórze niebawem ) , że nie ma większego znaczenia , czy prezydentem zostanie Bolek , Lolek , Edek , czy Wiktor . W " demokratycznym" systemie politycznym , którego filar - wymiar sprawiedliwości - nie działa ( a tak jest w każdym byłym " demoludzie " ) , każdy z nich zrobi dokładnie to samo : zrealizuje własne interesy , rodziny , znajomków , partyjnych koleżków - kosztem całego społeczeństwa , z reguły w przestępczy sposób ! . Mechanizm do tego prowadzący jest prosty i wyraża się w zdaniu : każda władza deprawuje , a władza absolutna ( pozbawiona społecznej kontroli ) deprawuje absolutnie . Filarem każdej demokracji , jeśli ma ona działać w interesie szerokich mas obywateli , jest prawo i jego skuteczna egzekucja . Narody które próbują otrząsnąć się z totalitaryzmu komunistycznego na rzecz demokracji , wpadają w pułapkę : zachowują instytucje poprzedniego systemu ( w tym prawo i zdemoralizowany system wymiaru sprawiedliwości ) , zmieniają zaś tylko ( w demokratycznych wyborach ) elity . Jednak i sama zamiana elit jest często pozorna . Odtajnione w wielu byłych " demoludach " , akta tajnych służb bezpieczeństwa , wykazują , że tak zwana opozycja , która w wielu państwach wygrała wybory , to w istocie agenci tych służb . W takich warunkach , demokratyczny system polityczny błyskawicznie degeneruje się , zmierzając w stronę " demokratycznej " dyktatury przestępczych mafii politycznych ! . Taki właśnie los spotkał Polskę , Ukrainę i inne byłe " demoludy . Społeczeństwa są wobec tego zjawiska bezbronne . Wszelkie próby organizowania się obywateli ,w celu obrony własnych interesów są z góry skazane na niepowodzenie , gdyż media dzięki którym inicjatywy takie mogłyby zaistnieć na skalę krajową , są pod kontrolą aktualnie sprawujących władzę sitw politycznych , bądź kontrolowane są przez zagranicznych wydawców . I jedni i drudzy nie są zainteresowani promowaniem inicjatyw obywatelskich , gdyż mogłyby one zagrozić ich interesom !! . Walka polityczna na Ukrainie o to kto zostanie prezydentem , jest w istocie dla społeczeństwa tego państwa bez znaczenia . Większość obywateli tego państwa jeszcze tego nie wie . My Polacy wiemy już o tym doskonale , więc w większości bojkotujemy wybory , by nie przykładać ręki do podtrzymywania bandyckiego systemu , w który przerodziła się demokracja . Jej filar - wymiar sprawiedliwości - zgnił , czyniąc demokrację fasadą , za którą skrywają się przestępcze sitwy , zaś z nas obywateli uczynił , " demokratycznych " niewolników , pozbawionych wpływu na bieg spraw publicznych !! .

Anthony Ivanowitz

www.pospoliteruszenie.org

24 . listopada . 2004 r .