Wszystko jest na sprzedaż .

 

  Uważny czytelnik gazet, radiosłuchacz czy telewidz, przezywa co jakoś  poważne rozterki duchowe, a to za sprawa tego co przeczytał, obejrzał, bądź  usłyszał. Dowiaduje się on mianowicie, że szereg ugruntowanych od lat poglądów na wiele kwestii- co do których był przekonany- jest z gruntu fałszywych, co wynika z najnowszych badań naukowych.

  I tak dla przykładu, okazuje się, że jajka kurze, które uważano dotychczas za niezdrowe w żywieniu ( z uwagi na dużą zawartość cholesterolu ) , są w istocie  bardzo zdrowe, co wynika z najnowszych badań naukowych.  Jabłka – zalecane przez kilka pokoleń dentystów jako bardzo zdrowe dla zębów – okazują się bardzo zębom szkodzić. Masło było za komuny bardzo niezdrowe ( czym usprawiedliwiano jego deficyt ) , po upadku komuny okazało się niczego sobie, zaś obecnie znów jest szkodliwe, co potwierdzają najnowsze badania naukowe.  Z margaryną jest podobnie; raz jest zdrowa, to znów trująca.

  Obywatel bombardowany codzienne sprzecznymi opiniami na temat tego co jest, a co nie jest szkodliwe, głupieje całkowicie, z czego bardzo cieszą się producenci przetworów rybnych, po spożyciu których głupota mija : tak przynajmniej twierdzą niektórzy naukowcy.

  Wyjaśnienie przyczyn dla których coś jest białe, a za chwilę odwrotnie – białe, jest dość proste. Otóż wyniki takich czy innych badań zależy od tego kto za nie płaci !!!!. Jeśli  na przykład badania przydatności jajek kurzych w żywieniu, zleca naukowcom Związek Hodowców Kur Niosek, to oczywiście okaże się, że jaka kurze są bardzo zdrowe i pożywne. Zaleca się jadać je co najmniej 4 razy dzienne w dowolnych ilościach. Gorzej gdy takie same badania sfinansuje związek Hodowców Kaczek. Z tych badań będzie wynikać, że jajka kurze są trujące, gdyż skażone salmonellą.  Wniosek naukowców będzie taki, że należy jeść jajka kacze, jako bardzo zdrowe i stymulujące wzrost tężyzny fizycznej. Masło będzie rakotwórcze w opinii naukowców opłacanych przez producentów margaryny, oraz bardzo zdrowe zdaniem profesorów będących na żołdzie Związku Producentów Masła. Pasta do zębów „ Signal „ jest oczywiście lepsza od zwykłych past, co udowodnili naukowcy z takiego czy innego instytutu, itp., itd.

   Mechanizm powyższy działa w każdej dziedzinie społecznej aktywności naszych „ naukowców „. Z badań które oni przeprowadzili za czasów Gierka, wynikało, że struktura organizacyjna kraju oparta na powiatach, była wadliwa – utworzono więc gminy i województwa, likwidując powiaty. Identyczne badania, przeprowadzone przez tych samych „ naukowców „ , już w III RP, wykazały, że  organizacja oparta  tylko na gminach i województwach jest do niczego, i trzeba powrócić do powiatów. Wielu twórców ( pisarzy poetów, kompozytorów) było w opinii „ naukowców” , i krytyków komuszych , miernotami, których tępili, często w sposób bezwzględny. W III RP , ci sami „ naukowcy „ i krytycy , dostrzegli, że  wielu z tępionych przez nich twórców , to jednak wybitni pisarze, poeci, muzycy.

    Tysiące „ uczonych „ , przez dziesiątki lat komuny, napisało tony „ dzieł „ dowodzących wyższości socjalizmu nad kapitalizmem. Na podstawie tych kłamliwych, zakłamanych bzdur , otrzymywali oni kolejne stopnie naukowe, dzięki którym mogą teraz  „ wykładać „ na wyższych uczelniach, i  wykazywać oczywistą wyższość kapitalizmu nad każdą formą socjalizmu.

  I tak bez końca: co w danym momencie jest czarne, za chwilę jest białe, by za jakiś czas znów stać się białe, w opinii polskich  skurwionych do cna „ naukowców”, pozbawionych całkowicie poczucia przyzwoitości i wstydu. 

   Dziesiątki lat komunizmu , całkowicie sprostytuowało polskie środowisko „ naukowców”. W latach komuny wielu z nich  kurwiło się ( i dostatnio z tego żyło ) , tumaniąc młodzież i społeczeństwo, w III RP czynią to samo, tylko nadstawiają tyłka innym mocodawcom. Wyjątkowo odrażające, pasożytnicze KURWY , zawsze na wierzchu , zawsze do usług temu co zapłaci więcej!!!!

 

Anthony Ivanowitz

www.pospoliteruszenie.org

5. lipiec  2005 r