Zdrada narodowa.

 

 

Gdyby za  reprezentatywne dla poglądów większości obywateli w wielu kwestiach społecznych i politycznych, przyjąć głosy internautów komentujących różne wydarzenia na forach największych  portali internetowych (  Onet, Interia, Wirtualna Polska, 0- 2 ), to zgodzić  by się należało z poglądem, że społeczeństwo polskie jest rozsądne i mądre. Zdecydowana większość  dyskutantów nie popiera jątrzącej polityki kolejnych polskich władz i mediów wobec naszych wschodnich sąsiadów. Są oni przeciwni obecności polskich wojsk w Iraku. W sprawach wewnętrznych,  internauci popierają postulat przywrócenia kary śmierci, oraz są przeciwni propagowaniu przez media homoseksualizmu.  W ich poglądach dominuje zdrowy rozsądek, roztropność i dobrze rozumiany interes narodowy. Jeśli uznamy, że poglądy    większości  internautów  są reprezentatywne dla większości społeczeństwa ( a inne fakty – na przykład badania socjologiczne – to potwierdzają ), to nie od rzeczy byłoby wyjaśnić dlaczego kolejne,  demokratycznie wybrane władze  poglądy te bezustannie ignorują, podejmując działania nie mające społecznej akceptacji ? . Trudno o większy skandal w demokratycznym państwie !!. Dlaczego takie działania władz zyskują poklask mediów i dlaczego media te zgodnie „ręka w rękę” z kolejnymi rządami,  „ idą pod prąd” społecznym oczekiwaniom ??.

Zauważmy, że  gdyby polskie „ elity „ polityczne prowadziły politykę zgodną z poglądami i oczekiwaniami społecznymi, to naród polski odniósłby z tego same tylko korzyści. Nie ponosilibyśmy ogromnych kosztów  pobytu naszych wojsk w Iraku, nasz eksport do państw po-sowieckich byłby dużo wyższy niż obecnie, mielibyśmy zapewne lepsze warunki dostaw gazu i ropy naftowej z Rosji,  w kraju byłaby mniejsza przestępczość,  społeczeństwo nie byłoby angażowane w sztucznie tworzone konflikty, na przykład wokół parady gejów, itp.

Zauważmy dalej, że wbrew jątrzącej polityce kolejnych władz wobec naszych wschodnich sąsiadów, relacje pomiędzy Polakami a Rosjanami, Białorusinami i Ukraińcami, są bardziej niż poprawne,   dominuje w nich  życzliwość  i  wzajemna ciekawość.  Rośnie ruch turystyczny w obie strony, rośnie wymiana handlowa.  Polskie firmy z roku na rok eksportują na rynki wschodnie coraz więcej towarów, świetnie przy tym zarabiając. Komu to przeszkadza, aby również na szczeblu rządowym, nasze stosunki  z wschodnimi sąsiadami były  przyjazne ??? .  Kto ma w tym interes, aby każdy kolejny rząd polski ingerował bezprawnie w wewnętrzne sprawy  państw sąsiedzkich, popierał jednych polityków w ich walce  o władzę z innymi, szkalował przywódców innych państw, doszukiwał się na siłę złych intencji  wobec Polski rządów Rosji ,  w sprawach zawinionych w sposób oczywisty przez polska administrację, bądź polskie firmy ( patrz fałszowanie przez polskie firmy dokumentów sanitarnych, na  żywność eksportowaną do Rosji) ??.

Dlaczego polskie rządy prowadzą tak skandaliczną politykę „ wschodnią „ , godzącą w polska rację stanu, i powodującą ogromne straty dla polskiej gospodarki ? . Dlaczego w polityce wewnętrznej ignoruje się  opinie i  żądania zdecydowanej większości obywateli ? Dlaczego media nie wspierają aspiracji, poglądów i dążeń Polaków, lecz idą im „ pod prąd” ??.

Odpowiedź na postawione pytania jest prosta: polskie elity polityczne i polskie media , zostały wmanewrowane przez  wiadome mocarstwo, w realizację polityki służącej temu mocarstwu. Mówiąc wprost: rękoma naszych sprzedajnych elit politycznych i mediów, rząd USA próbuje zrealizować własne  cele polityczne wobec państw po – sowieckich. Dlaczego polskie elity polityczne i media tak ochoczo realizują politykę obcego mocarstwa, wbrew naszym narodowym interesom ?

Zachodzi uzasadnione podejrzenie, że wielu polskich polityków jest na garnuszku  Wielkiego Brata zza Oceanu, jako tak zwani „ agenci wpływu”. Inni  są korumpowani przez działające w Polsce ( a finansowane przez zagraniczne ośrodki )  fundacje „ wspierania demokracji”. Jednak większość polityków pełni rolę „pożytecznych idiotów”: wbrew własnym przekonaniom popierają oni „ jedynie słuszną linię „ , bo tak należy, bo tak każe „ poprawność polityczna”, bo taki jest    „ trynd”.   Identyczny mechanizm działa w mediach !.

W taki właśnie sposób, garstka zdrajców i sprzedawczyków wodzi za nos całe społeczeństwo, działając wbrew jego żywotnym interesom.  Tak działa „ demokracja „ w Polsce, i taką  „ demokrację „ chcą zaszczepić  w państwach po-sowieckich  władze USA, działające poprzez swoich politycznych „ przydupasów” w Polsce.

 

Anthony Ivanowitz.

28.stycznia.2006r.

www.pospoliteruszenie.org