Ukończyłem- jeszcze za komuny – Uniwersytet Łódzki, na wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym, kierunek organizacja i zarządzanie.  Od ukończenia studiów do   kwietnia tego roku (to jest 2010r) pracowałem w przemyśle, na różnych stanowiskach i w  różnych branżach. Obecnie prowadzę własną działalność gospodarczą. W ramach hobby bawię się w dziennikarstwo. Publikowałem i publikuję (pod różnymi pseudonimami: Anthony,  Władek z Chicago, Anthony Ivanowitz, i innymi) w prasie polskiej i polonijnej, oraz na różnych portalach internetowych. Kontakt ze mną: anthony@beep.pl