Kłamstwo założycielskie: koronawirus covid-19 istnieje
Z całego świat napływają informację, że taki czy inny „naukowiec” wyizolował koronawirusa wywołującego chorobę covid-19. Takich naukowców jest już ponad 500. Jest to oczywiście wierutna bzdura i kłamstwo, rozpowszechniane przez media gdyż informacje te podtrzymują strach ludzi i umożliwiają terror wobec nich przez skorumpowane rządy.

Przyjrzyjmy się sprawie z bliska.

Jeśli pojawiłaby się jakaś nowa, nieznana choroba, to zadaniem nauki byłoby znaleźć jej przyczynę.

Nie jest to sprawa prosta. Gdyby zauważono, że choroba jest zakaźna i ludzie zarażają się jeden od drugiego, to by należało wyjaśnić jaki jest mechanizm zarażania. Czy „zarazki” przenoszą się przez dotyk, czy przez śliną, czy drogą powietrzną, itp.

To jest w miarę prostym zadaniem. Powiedzmy, że ustalono w drodze eksperymentów medycznych, że ludzie zarażają się jeden od drugiego wdychając powietrze w którym znajdują się „zarazki” wydalane przez nos i usta przez osoby chore.

W tym momencie kończy się medycyna i zaczyna hochsztaplerka. Dlaczego? Jeśli osoby chore „wydmuchują” zarazki wraz z oddechem, ze śliną, ślizem z nosa, to te zarazki muszą się w tych wydzielinach znajdować. Skąd wiadomo które z tych „zarazków” wywołują chorobę? W ludzkiej ślinie, czy w śluzie z nosa znajduje się nieliczona liczba bakterii, wirus, zarodników grzybów, pleśni, różnych zanieczyszczeń mechanicznych, itp. Jak znaleźć ten jeden „zarazek” spośród miliardów mikroorganizmów obecnych w ślinie czy wydzielinie z nosa?

Każdy z tych miliardów mikroorganizmów może wywoływać chorobę. Dylemat ten próbował rozwiązać Robert Koch. Opracował on 4 postulaty, których realizacja miała ustalić konkrety czynnik wywołujący chorobę.

Oto te postulaty:


Postulat 1 – Drobnoustrój musi być obecny u wszystkich osób mających daną chorobę i powinien mieć związek ze zmianami chorobowymi.
Postulat 2 – Drobnoustrój musi być wyizolowany w czystej kulturze od osoby chorej.
Postulat 3 – Drobnoustrój, wyizolowany od chorej osoby, po wprowadzeniu do ludzi lub zwierząt musi wywołać tę samą chorobę.
Postulat 4 – Drobnoustrój należy ponownie wyizolować w czystej kulturze od eksperymentalnie zakażonego człowieka lub zwierzęcia w cel


Powiedzmy, że jakiś naukowiec nabrał podejrzeń, że daną chorobę wywołuje nieznana dotąd bakteria. Teraz musi sprawdzić czy jego podejrzenia są słuszne. Musi tą bakterią wyizolować i wprowadzić do organizmu osoby zdrowej. Osoba zdrowa powinna zachorować, wykazując takie same objawy choroby jak osoba chora. Od tej drugiej osoby naukowiec powinien pobrać materiał do badań i ponownie wyizolować z niego tą samą bakterię. Wyizolowaną bakterię trzeba wprowadzić do organizmu następnej zdrowej osoby, która powinna zachorować dając takie same objawy choroby jak dwie poprzednie osoby.

Dopiero wtedy mamy pewność , że wyizolowana bakteria powoduje chorobę. Możemy tą bakterię jakoś nazwać, zbadać jej kod genetyczny. I właśnie ten kod genetyczny stanowi wzorzec z którym są porównywane inne bakterie . Jeśli badanie DNA wykaże, że u osoby chorej znajdują się bakterie zgodne ze wzorcem, to jest to potwierdzeniem, że chorobę wywołała konkretna, ta sama bakteria.

Na czym polega problem z wirusem „wywołującym” chorobę zwaną kowidem?

Nie ma wzorca takiego wirusa!!! Nikt na świecie nie przeprowadził dowodu wykrycia wirusa kowida, który by spełniał cztery postulaty Kocha.

Jeśli nie ma wzorca, to skąd taki czy inny naukowiec może wiedzieć co on konkretnie wyizolował?

Oczywiście są to tylko bajdurzenia pseudonaukowca, który chce zaistnieć w świecie pseudonauki.

Dlaczego nie ma wzorca wirusa który niby wywołuje kowida?

Ponieważ wirus taki nie istnieje.
Na początku tego roku niemiecki zespół Samuela Eckerta i Isolate Truth Fund wyznaczył nagrodę w wysokości co najmniej 225 000 euro dla każdego naukowca, który może dostarczyć niezbity dowód, że wirus SARS-CoV-2 jest izolowany i dlatego istnieje. Wskazali również, że żadne laboratorium na świecie nie było jeszcze w stanie wyizolować tego wirusa koronowego.

Tak, twierdzą naukowcy systemowi, ale ta „izolacja” składa się tylko z próbki z ludzkiego ciała, która jest „zupą” pełną różnych typów komórek, pozostałości wirusów, bakterii i tak dalej. Za pomocą (toksycznych) chemikaliów wyszukuje się kilka (resztkowych) cząstek, które mogą wskazywać na wirusa, który kiedykolwiek istniał lub może nadal istnieć, po czym określa się to jako „dowód”.

Pomimo 40 wniosków o WOB, kanadyjski zespół również nie otrzymał żadnych dowodów

Pod koniec grudnia 2020 roku zwróciliśmy uwagę na podobną inicjatywę jak ta w Niemczech. Zespół skupiony wokół kanadyjskiej dziennikarki śledczej Christine Massey złożył aż 40 wniosków WOB do władz medycznych na całym świecie z prostą prośbą o dowód, że wirus SARS-CoV-2 został wyizolowany, a zatem jego istnienie można obiektywnie wykazać. Żadna z agencji ani organów, z którymi się skontaktowano, nie była w stanie przedstawić takich dowodów.

Niemożliwe jest udowodnienie, że SARS-CoV-2 powoduje chorobę zwaną Covid-19”

Dr. Tom Cowan, dr Andrew Kaufman i Sally Fallon Morell wydali niedawno oświadczenie dotyczące „trwających kontrowersji dotyczących tego, czy wirus SARS-CoV-2 został wyizolowany lub oczyszczony. Ale na podstawie oficjalnej definicji oksfordzkiej `` izolacji '' (`` fakt, czy stan izolacji lub oddzielenia, oddzielenie od innych rzeczy lub osób, bycie sam na sam ''), zdrowy rozsądek, prawa logiki i reguły nauki wymagają od każdej bezstronnej osoby wniosku, że wirus SARS-CoV-2 nigdy nie został wyizolowany ani oczyszczony. W rezultacie nie można potwierdzić istnienia wirusa ”. (źródło: https://zbigniew1108.neon24.pl/post/161306,amerykanskie-laboratoria-nie-moga-znalezc-covid-19


Powyższe rozważania opierają się na założeniu, że współczesna medycyna oparta na teorii zarazków Pasteura, wyjaśnia istotę chorób.

Tak jednak nie jest! Żadne wirusy nie wywołują żadnych chorób! Tak więc nie ma znaczenia czy wirus covis -19 istnieje czy nie. Nawet jeśli istnieje, to jak inne wirusy jest niegroźny dla zdrowia ludzi!

Dowód na powyższe tutaj:

http://pospoliteruszenie.org/O%20bakteriach.html


Anthony Ivanowitz

26.11.2021r.

Www.pospoliteruszenie.org