Mozna mordowac bezkarnie
Od 29 listopada 2020r obowiązują znowelizowane zapisy ustaw związanych z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19. Wprowadziły ona do polskiego porządku prawnego przepisy o tzw. klauzuli dobrego Samarytanina.


Art. 24 noweli przewiduje, że "nie popełnia przestępstwa nieumyślnego spowodowania śmierci człowieka lub wywołania uszczerbku na jego zdrowiu ten, kto w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, udzielając świadczeń zdrowotnych  w ramach rozpoznawania lub leczenia COVID 19 i działając w szczególnych okolicznościach, dopuścił się czynu zabronionego, chyba że spowodowany skutek był wynikiem rażącego niezachowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach". 

Zastanówmy się jakie to przestępstwo karne może popełnić medyk lecząc człowieka który zachorował na grypę zwaną teraz „kowidem” ?

Metody leczenia grypy (kowida) są znane od dziesięcioleci, zasady postępowania z chorymi regulują procedury medyczne i regulaminy szpitalne, ...więc o co chodzi?

W jaki sposób lekarz może popełnić przestępstwo karne, lecząc kowida?


Na dzień 27 stycznia zmarło po zaszczepieniu 2 osoby. Oficjalna propaganda rządu warszawskiego twierdzi, że zgony nie maja nic wspólnego ze szczepieniami, gdyż osoby zmarłe cierpiały na ogromną ilość przeróżnych chorób i to one były powodem zgonów!

A kto te osoby zakwalifikował do szczepień i na jakiej podstawi? Wiadomo powszechnie, że można szczepić tylko osoby zdrowe i nie wolno szczepić osób z obniżoną odpornością immunologiczną- o czym informuje w swojej ulotce informacyjnej producent szczepionek.


Dlaczego lekarze dopuszczają do szczepień (wbrew sztuce medycznej i zaleceniom producenta) osoby ciężko chore na wiele chorób, osoby w podeszłym wieku, oraz ludzi zażywających przeróżne lekarstwa?? Przypomnę, że producent szczepionki poinformował w ulotce informacyjnej, że nie badał interakcji szczepionki z żadnymi lekami!

Dlaczego lekarze ignorują zalecenia producenta oraz procedury medyczne dotyczące szczepień, a więc dlaczego świadomie i z pełną premedytacją łamią prawo, narażając szczepionych ludzi na śmierć i przeróżne powikłania zdrowotne?


Ano dlatego, że zachęcono ich do tego finansowo płacąc im za każdą zaszczepioną osobę kwotę od 60 do 100zł, a jednocześnie zwolniono z odpowiedzialności karnej za te zbrodnicze działania.

Zbrodnię tą zapoczątkował rząd warszawski ustalając kolejność szczepień tak, aby starców „wyszczepić” tuż po medykach (ci w większości albo się nie zaszczepili, albo przyjęli zamiast szczepionek sól fizjologiczną), choć ludzi ci nie powinni być w ogóle szczepieni z powodów opisanych wyżej.

To jest świadoma eutanazja zaprojektowana przez rząd warszawski a wykonywana przez zdemoralizowanych lekarzy! Będą szprycować schorowanych staruszków aby ich wykończyć, zaś każdy zgon po szczepieniu będą uzasadniać chorobami współistniejącymi, choć każde takie „wyjaśnienie” stanowi akt oskarżenia skierowany wobec nich!

Dlaczego bydlaku zwany lekarzem zaszczepiłeś osobę ciężko chorą, łamiąc prawo prawo i procedury medyczne?????

Nikt z tej zbrodniczej bandy nie poniesie odpowiedzialności karnej, o co zadbali „polscy” parlamentarzyści, stanowiąc prawo dające medykom licencję na bezkarne zabijanie!


Anthony Ivanowitz

27.01.2021r.

Www.pospoliteruszenie.org