Zbiorowa nagroda Darwina dla PolakówNagrody Darwina (ang. Darwin Awards) – corocznie przyznawane w wyniku głosowania w internecie antynagrody za wyjątkową głupotę, której efektem była śmierć kandydata (lub ewentualnie pozbawienie się zdolności płodzenia potomstwa).

Nagrody mają wyłącznie charakter symboliczny i nasycone są czarnym humorem, a ich nazwa pochodzi od nazwiska twórcy teorii ewolucji – aby „upamiętnić osoby, które przyczyniły się do przetrwania naszego gatunku w długiej skali czasowej, eliminując swoje geny z puli genów ludzkości w nadzwyczaj idiotyczny sposób”. (więcej tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/Nagrody_Darwina )

Dlaczego Polacy zasługują na zbiorową nagrodę Darwina? Z przyczyn historycznych i współczesnych! Przyjrzyjmy się przyczynom historycznym.

Polacy którzy w czasie II wojny światowej ratowali Żydów, ryzykując życiem własnej rodziny, to pospolici durnie, gdyż żaden normalny człowiek nie będzie narażał na śmierć własnych dzieci, by ratować zupełnie obcych sobie ludzi! To jest wbrew naturalnym instynktom posiadanym przez wszelkie istoty żywe.

Jeśli taki dureń narażając życie własnych dzieci próbuje ratować obcych sobie ludzi z którymi nie łączą go więzy krwi, to fizyczne wyeliminowanie takiego bęcwała jest w interesie całej populacji, gdyż genów głupoty nie przekaże „dalej”. Takich ludzi wyeliminowali zbrodniarze hitlerowscy.

W Ogrodzie Sprawiedliwych w Instytucie Yad Vashem rośnie kilka tysięcy drzew oliwnych ku pamięci osób (w większości Polaków) , które w czasie II wojny światowej niosły pomoc Żydom. Aleja ta powinna nosić nazwę: Aleja durni, niosących śmierć własnym rodzinom, by ratować obcych sobie ludzi!

Współcześnie takich ludzi eliminują zbrodniarze PIS-owscy, szprycując durni trutkami, nazwanymi „szczepionkami”. Jakim trzeba być tępym durniem, aby wbrew niezliczonej liczbie informacji powszechnie dostępnych w internecie o zabójczym działaniu trutek zwanych szczepionkami, dobrowolnie poddawać się „wyszczepieniu”? Ja tego nie jestem w stanie zrozumieć!

Jakkolwiek by to brutalnie nie zabrzmiało, to zbrodniarze PIS-owscy szprycujący Polaczków „szczepionkami” robią dobra robotę z punku widzenia ewolucji, gdyż eliminując durni przerywają łańcuch przekazywania genu głupoty następnym pokoleniom.

Durnie pójdą do piachu wytruci szczepionkami, ludzie rozsądni przetrwają! Całej populacji wyjdzie to na zdrowie! Populacja pozbawiona balastu w postaci durni, odżyje. Nastąpi skok cywilizacyjny, tylko nie wiadomo jakiej cywilizacji. Niewykluczone, że cywilizacji talmudycznej!

A w tej cywilizacji nawet ludzie mądrzy mogą nie pociągnąć zbyt długo, jeśli mają pecha być gojami!Anthony Ivanowitz

27.03.2021r.

Www.pospoliteruszenie.org